Kristdemokraterna

Kristdemokraternas logotyp
  • kristdemokraterna.se
  • Adress Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
  • Telefon 08-786 40 00
  • E-post info[på]kristdemokraterna.se

Sagt & gjort

Här hittar du det partiet sagt och gjort i riksdagen. Det är motioner, interpellationer och skriftliga frågor till regeringen, anföranden i kammaren och KU-anmälningar. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Humanitärt bistånd via kyrkor i Syrien och Irak

Motion 2018/19:320 av Robert Halef (KD)

Motion till riksdagen 2018/19:320 av Robert Halef KD Humanitärt bistånd via kyrkor i Syrien och Irak Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige bör ge humanitärt bistånd till behövande via kyrkor i Syrien och Irak och tillkännager detta för regeringen. Motivering

2018-11-12

Motion 2018/19:320 av Robert Halef (KD) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:320 av Robert Halef (KD) (pdf, 76 kB)

Kriminalvårdens personal och namnbricka

Motion 2018/19:319 av Robert Halef (KD)

Motion till riksdagen 2018/19:319 av Robert Halef KD Kriminalvårdens personal och namnbricka Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att öka tryggheten för Kriminalvårdens personal genom att se över frågan om att personalen endast behöver ha sitt förnamn på namnbrickan, och

2018-11-12

Motion 2018/19:319 av Robert Halef (KD) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:319 av Robert Halef (KD) (pdf, 68 kB)

Återuppbyggnad av kristna områden i Irak

Motion 2018/19:318 av Robert Halef (KD)

Motion till riksdagen 2018/19:318 av Robert Halef KD Återuppbyggnad av kristna områden i Irak Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige som medlem av FN:s säkerhetsråd bör verka för en internationell givarkonferens för att bidra till återuppbyggandet av Nineveslätten,

2018-11-09

Motion 2018/19:318 av Robert Halef (KD) (docx, 70 kB) Motion 2018/19:318 av Robert Halef (KD) (pdf, 82 kB)