Kristdemokraterna

Kristdemokraternas logotyp
  • kristdemokraterna.se
  • Adress Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
  • Telefon 08-786 40 00
  • E-post info[på]kristdemokraterna.se

Sagt & gjort

Här hittar du det partiet sagt och gjort i riksdagen. Det är motioner, interpellationer och skriftliga frågor till regeringen, anföranden i kammaren och KU-anmälningar. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Rättvisande märkning av honung

Motion 2018/19:390 av Kjell-Arne Ottosson (KD)

Motion till riksdagen 2018/19:390 av Kjell-Arne Ottosson KD Rättvisande märkning av honung Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda frågan om ursprungsmärkningsregler för honung så att de överensstämmer med gällande EU-regler och tillkännager detta för regeringen.

2018-11-15

Motion 2018/19:390 av Kjell-Arne Ottosson (KD) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:390 av Kjell-Arne Ottosson (KD) (pdf, 75 kB)

Höga kostnader med liten miljönytta

Motion 2018/19:388 av Magnus Jacobsson (KD)

Motion till riksdagen 2018/19:388 av Magnus Jacobsson KD Höga kostnader med liten miljönytta Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa ett skaderekvisit samt göra det möjligt för enskilda att avstå ifrån att ingå i ett va-område och tillkännager detta för regeringen.

2018-11-15

Motion 2018/19:388 av Magnus Jacobsson (KD) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:388 av Magnus Jacobsson (KD) (pdf, 75 kB)

Se över möjligheten att utöka ROT-avdraget

Motion 2018/19:387 av Ingemar Kihlström (KD)

Motion till riksdagen 2018/19:387 av Ingemar Kihlström KD Se över möjligheten att utöka ROT-avdraget Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda möjligheten att utöka ROT-avdraget och tillkännager detta för regeringen. Motivering Införande av ett ROT-avdrag för arbetskostnader

2018-11-15

Motion 2018/19:387 av Ingemar Kihlström (KD) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:387 av Ingemar Kihlström (KD) (pdf, 74 kB)