Kristdemokraterna

Kristdemokraternas logotyp
  • kristdemokraterna.se
  • Adress Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
  • Telefon 08-723 25 00
  • E-post info[på]kristdemokraterna.se

Sagt & gjort

Här hittar du det partiet sagt och gjort i riksdagen. Det är motioner, interpellationer och skriftliga frågor till regeringen, anföranden i kammaren och KU-anmälningar. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Plötslig spädbarnsdöd

Motion 1993/94:So487 av Birgitta Carlsson m.fl. (c, s, v, -, m, nyd, kds, fp)

Motion till riksdagen 1993/94:So487 Av Birgitta Carlsson m. fl. c, s, m, fp, kds, nyd, v, Plötslig spädbarnsdöd Plötslig spädbarnsdöd SIDS är numera den vanligaste dödsorsaken bland barn efter nyföddhetsperioden i Sverige. Omkring 120 barn dör varje år. Varje enskilt dödsfall upplevs som mycket tragiskt för de anhöriga.


Utskottsberedning: --1993/94:SoU20 1993/94:SoU32
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Barns rätt vid familjehemsplacering

Motion 1993/94:So232 av Tuve Skånberg (kds)

Motion till riksdagen 1993/94:So232 Tuve Skånberg kds Barns rätt vid familjehemsplacering Barn som av samhället placeras på familjehem istället för att leva tillsammans med sina biologiska föräldrar, blir familjehemsplacerade av många olika skäl, under skiftande förhållanden och under olika lång tid. De kan inte


Utskottsberedning: -1993/94:SoU30
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation