Kristdemokraterna

Kristdemokraternas logotyp
  • kristdemokraterna.se
  • Adress Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
  • Telefon 08-723 25 00
  • E-post info[på]kristdemokraterna.se

Sagt & gjort

Här hittar du det partiet sagt och gjort i riksdagen. Det är motioner, interpellationer och skriftliga frågor till regeringen, anföranden i kammaren och KU-anmälningar. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

med anledning av prop. 1994/95:119 Vissa åtgärder mot utsläpp av försurande ämnen och andra luftföroreningar

Motion 1994/95:Jo33 av Dan Ericsson m.fl. (kds)

Motion till riksdagen 1994/95:Jo33 av Dan Ericsson m.fl. kds med anledning av prop. 1994/95:119 Vissa åtgärder mot utsläpp av försurande ämnen och andra luftföroreningar Åtgärder mot försurning I de prognoser för utvecklingen av miljöproblem som Naturvårdsverket låtit utföra är försurningen utpekad som ett verkligt


Utskottsberedning: -------1994/95:JoU22
Riksdagsbeslut (14 yrkanden): , , 7 saknar beslutsinformation

Åtgärder för att förhindra tobaksskador

Motion 1994/95:So487 av Barbro Westerholm m.fl. (fp, m, c, s, v, mp, kd)

Motion till riksdagen 1994/95:So487 av Barbro Westerholm m.fl. fp, s, m, c, v, mp, kds Åtgärder för att förhindra tobaksskador Rökning är i dag i den industrialiserade världen den största enskilda orsaken till för tidiga dödsfall och till dödsfall som hade kunnat förebyggas. Listan på hälsoproblem som tobaksbruket


Utskottsberedning: ---------1994/95:SkU19 1994/95:SoU13 1996/97:SoU4
Riksdagsbeslut (18 yrkanden): , , 9 saknar beslutsinformation

Åldersgräns för tobaksköp

Motion 1994/95:So447 av Ulla-Britt Hagström (kd)

Motion till riksdagen 1994/95:So447 av Ulla-Britt Hagström kds Åldersgräns för tobaksköp Forskning visar att de som börjar röka tidigt röker mer än andra. Under 1970-talet minskade andelen rökare bland barn och ungdom kraftigt för att åter öka bland grundskoleelever i slutet av 1980-talet. Socialstyrelsens folkhälsorapport


Utskottsberedning: -1996/97:SoU4
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation