Kristdemokraterna

Kristdemokraternas logotyp
  • kristdemokraterna.se
  • Adress Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
  • Telefon 08-723 25 00
  • E-post info[på]kristdemokraterna.se

Sagt & gjort

Här hittar du det partiet sagt och gjort i riksdagen. Det är motioner, interpellationer och skriftliga frågor till regeringen, anföranden i kammaren och KU-anmälningar. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

med anledning av förs. 1994/95:RR11 Riksdagens revisorers förslag angående skyddsrumsbyggandet

Motion 1994/95:Fö13 av Åke Carnerö (kds)

Motion till riksdagen 1994/95:Fö13 av Åke Carnerö m.fl. kds med anledning av förs. 1994/95:RR11 Riksdagens revisorers förslag angående skyddsrumsbyggandet Värnandet om civilbefolkningen är en av huvuduppgifterna för totalförsvarets civila del enligt Försvarsbeslut 1992. Vid ett väpnat angrepp skall befolkningen värnas


Utskottsberedning: ---1995/96:FöU1
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1994/95:203 Finansiering av medlemskapet i Europeiska unionen

Motion 1994/95:Sk60 av Mats Odell m.fl. (kds)

Motion till riksdagen 1994/95:Sk60 av Mats Odell m.fl. kds med anledning av prop. 1994/95:203 Finansiering av medlemskapet i Europeiska unionen Finansiering av EU-medlemskapet I propositionen försöker regeringen i någon mån bemöta den kritik som tidigare riktats från bl.a. kristdemokraterna när det gäller principen


Utskottsberedning: -1994/95:SkU28
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

med anledning av skriv. 1994/95:220 Utvecklingen inom den kommunala sektorn

Motion 1994/95:Fi50 av Ulla-Britt Hagström och Chatrine Pålsson (kds)

Motion till riksdagen 1994/95:Fi50 av Ulla-Britt Hagström och Chatrine Pålsson kds med anledning av skr. 1994/95:120 Utvecklingen inom den kommunala sektorn Den kommunala demokratin Den kommunala självstyrelsen är enligt regeringsformen en av grundpelarna i den svenska folkstyrelsen, en frihetsidé som syftar till


Utskottsberedning: -1994/95:FiU19
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation