Kristdemokraterna

Kristdemokraternas logotyp
  • kristdemokraterna.se
  • Adress Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
  • Telefon 08-723 25 00
  • E-post info[på]kristdemokraterna.se

Sagt & gjort

Här hittar du det partiet sagt och gjort i riksdagen. Det är motioner, interpellationer och skriftliga frågor till regeringen, anföranden i kammaren och KU-anmälningar. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

med anledning av prop. 1995/96:228 Åldersgräns vid tobaksköp

Motion 1995/96:So31 av Chatrine Pålsson (kd)

Motion till riksdagen 1995/96:So31 av Chatrine Pålsson m.fl. kds med anledning av prop. 1995/96:228 Åldersgräns vid tobaksköp Sverige har anslutit sig till WHO:s mål att 80 av befolkningen ska vara rökfri år 2000. Huvudstrategierna är att förmå så många som möjligt främst ungdomar att aldrig börja röka, att stödja


Utskottsberedning: ----1996/97:SoU4
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1995/96:209 Försäkringsskydd vid sjukdom, m.m.

Motion 1995/96:Sf35 av Rose-Marie Frebran (kd)

Motion till riksdagen 1995/96:Sf35 av Rose-Marie Frebran m.fl. kds med anledning av prop. 1995/96:209 Försäkringsskydd vid sjukdom, m.m. Regeringens proposition I den föreliggande propositionen lägger regeringen fram förslag på förändringar inom socialförsäkringsområdet. Förändringarna har tidigare aviserats i den


Utskottsberedning: -----------1996/97:SfU4
Riksdagsbeslut (22 yrkanden): , , 11 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1995/96:208 Underhållsstöd till barn till särlevande föräldrar, m.m.

Motion 1995/96:Sf28 av Rose-Marie Frebran (kd)

Motion till riksdagen 1995/96:Sf28 av Rose-Marie Frebran m.fl. kds med anledning av prop. 1995/96:208 Underhållsstöd till barn till särlevande föräldrar, m.m. Propositionen I propositionen lämnas förslag till ett nytt samhällsstöd, kallat underhållsstöd, som skall ersätta det nuvarande bidragsförskottet och det särskilda


Utskottsberedning: ----1996/97:SfU3
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation