Kristdemokraterna

Kristdemokraternas logotyp
  • kristdemokraterna.se
  • Adress Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
  • Telefon 08-786 40 00
  • E-post info[på]kristdemokraterna.se

Sagt & gjort

Här hittar du det partiet sagt och gjort i riksdagen. Det är motioner, interpellationer och skriftliga frågor till regeringen, anföranden i kammaren och KU-anmälningar. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

omfördelning av högskoleplatser

Skriftlig fråga 2003/04:1614 av Pålsson, Chatrine (kd)

den 10 september Fråga 2003/04:1614 av Chatrine Pålsson (kd) till utbildningsminister Thomas Östros om omfördelning av högskoleplatser Högskolan har ett strukturellt problem. Antalet sökande ökar @ och kommer sannolikt att fortsätta öka eftersom årskullarna nu växer snabbt. Fram till år 2010 ökar antalet

Inlämnad: 2004-09-10 Besvarare: Thomas Östros (S)

folkrörelsepolitik och social ekonomi

Skriftlig fråga 2003/04:1613 av Lantz, Kenneth (kd)

den 10 september Fråga 2003/04:1613 av Kenneth Lantz (kd) till statsrådet Mona Sahlin om folkrörelsepolitik och social ekonomi I syfte att samordna regeringens folkrörelsepolitik tillsattes i september 2001 en interdepartemental arbetsgrupp. I arbetsgruppen ingår representanter från samtliga departement.

Inlämnad: 2004-09-10 Besvarare: Mona Sahlin (S)

konstnärernas pensioner

Skriftlig fråga 2003/04:1601 av Tjernberg, Gunilla (c)

den 3 september Fråga 2003/04:1601 av Gunilla Tjernberg (c) till kulturminister Marita Ulvskog om konstnärernas pensioner I går lämnade representanter för landets scenkonstnärer ett öppet brev till Göran Persson. I brevet begär de att han som högst ansvarig för de statliga finanserna ska ta sitt ansvar för

Inlämnad: 2004-09-03 Besvarare: Marita Ulvskog (S)