Kristdemokraterna

Kristdemokraternas logotyp
  • kristdemokraterna.se
  • Adress Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
  • Telefon 08-786 40 00
  • E-post info[på]kristdemokraterna.se

Sagt & gjort

Här hittar du det partiet sagt och gjort i riksdagen. Det är motioner, interpellationer och skriftliga frågor till regeringen, anföranden i kammaren och KU-anmälningar. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Statliga arbetsgivares särskilda ansvar för en jämlik arbetsmarknad

Motion 2018/19:171 av Mattias Ingeson (KD)

Motion till riksdagen 2018/19:171 av Mattias Ingeson KD Statliga arbetsgivares särskilda ansvar för en jämlik arbetsmarknad Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av att utreda offentliga arbetsgivares ansvar för jämlikt tillträde till arbetsmarknaden och tillkännager

2018-10-23

Motion 2018/19:171 av Mattias Ingeson (KD) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:171 av Mattias Ingeson (KD) (pdf, 71 kB)

Lika villkor för civilsamhället

Motion 2018/19:170 av Mattias Ingeson (KD)

Motion till riksdagen 2018/19:170 av Mattias Ingeson KD Lika villkor för civilsamhället Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att en översyn av stödet till idrottsrörelsen bör göras och tillkännager detta för regeringen. Motivering Enligt Socialavgiftslagen 2000:980 2

2018-10-23

Motion 2018/19:170 av Mattias Ingeson (KD) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:170 av Mattias Ingeson (KD) (pdf, 72 kB)

Upprustning och utveckling av järnvägen Nässjö–Oskarshamn

Motion 2018/19:140 av Mattias Ingeson (KD)

Motion till riksdagen 2018/19:140 av Mattias Ingeson KD Upprustning och utveckling av järnvägen NässjöOskarshamn Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att utveckla tågtrafiken mellan Nässjö och Oskarshamn och tillkännager detta för regeringen. Motivering

2018-10-22

Motion 2018/19:140 av Mattias Ingeson (KD) (docx, 70 kB) Motion 2018/19:140 av Mattias Ingeson (KD) (pdf, 76 kB)