Anna Ekström(S)

Anna Ekström (S)

Statsråd

Parti Socialdemokraterna
Titel Jur.kand.
Född år 1959

Aktuella uppdrag

    • Utbildningsdepartementet

    • Statsråd

    • Utbildningsdepartementet

    • Statsråd 2016-09-13 –

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten sagt och gjort i riksdagen. Det är motioner, interpellationer och skriftliga frågor till regeringen och anföranden i kammaren. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Webb-TV

 
Debatt om förslag 2017/18:UbU1 14 december 2017 Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning
Debatt om förslag 2017/18:KrU1 4 december 2017 Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid
Interpellationsdebatt 2017/18:155 av Eva Lohman (M) 28 november 2017 Regeringens planer för folkbildningen
Debatt om förslag 2017/18:UbU5 15 november 2017 Nationella prov - rättvisa, likvärdiga och digitala

Ökat våld i gymnasieskolorna

Svar på skriftlig fråga 2017/18:516 besvarad av Statsrådet Anna Ekström (S)

U2017/ 05112/GV Utbildningsdepartementet Gymnasie- och kunskapslyftsministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:516 av Robert Stenkvist (SD) Ökat våld i gymnasieskolorna Robert Stenkvist har frågat mig vad jag och regeringen tänker göra för att komma till rätta med den rådande situationen med alltmer

Svarsdatum: 2017-12-22 Frågeställare: Robert Stenkvist (SD)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:516 besvarad av Statsrådet Anna Ekström (S) (docx, 89 kB)

Elever som nekas reseersättning

Svar på skriftlig fråga 2017/18:346 besvarad av Statsrådet Anna Ekström (S)

PAGE 2 Dnr U2017/04780/GV Utbildningsdepartementet Gymnasie- och kunskapslyftsministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:346 av Solveig Zander (C) Elever som nekas reseersättning Solveig Zander har frågat utbildningsministern vilka åtgärder han avser vidta för att möjliggöra för kommunerna att betala

Svarsdatum: 2017-12-06 Frågeställare: Solveig Zander (C)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:346 besvarad av Statsrådet Anna Ekström (S) (docx, 39 kB)

Regeringens planer för folkbildningen

Interpellation 2017/18:155 av Eva Lohman (M)

Interpellation 2017/18:155 Regeringens planer för folkbildningen av Eva Lohman (M) till Statsrådet Anna Ekström (S) I sin andra delrapport till regeringen om folkbildningen konstaterar Statskontoret att det finns ett antal risker som skulle kunna försämra folkhögskolornas förutsättningar att bidra till sina syften. Riskerna

Inlämnad: 2017-11-15 Svarsdatum: 2017-11-28 Besvarare: Statsrådet Anna Ekström (S)

Interpellation 2017/18:155 av Eva Lohman (M) (pdf, 76 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Regeringens planer för folkbildningen

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.

Åtaganden och ekonomiska intressen
Så arbetar ledamöterna

Information om ledamöternas uppdrag

Felaktiga uppgifter om sluttider för vissa av ledamöternas uppdrag kan förekomma på webbplatsen. Vi kvalitetssäkrar just nu informationen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation.