Anna Ekström(S)

Anna Ekström (S)

Statsråd

Parti Socialdemokraterna
Titel Jur.kand.
Född år 1959

Aktuella uppdrag

    • Utbildningsdepartementet

    • Statsråd

    • Utbildningsdepartementet

    • Statsråd 2016-09-13 –

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten sagt och gjort i riksdagen. Det är motioner, interpellationer och skriftliga frågor till regeringen och anföranden i kammaren. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Webb-TV

 
Interpellationsdebatt 2016/17:540 av Daniel Riazat (V) 27 juni 2017 Elevföreträdares synliggörande i skollagen
Frågestund 4 maj 2017 Frågestund
Frågestund 20 april 2017 Frågestund
Frågestund 23 februari 2017 Frågestund

CSN-bidrag till studier i salafism/wahabism

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1726 besvarad av Statsrådet Anna Ekström (S)

Dnr U2017/03035/GV Utbildningsdepartementet Gymnasie- och kunskapslyftsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1726 av Markus Wiechel (SD) om CSN-bidrag till studier i salafism/wahhabism Markus Wiechel har frågat utbildningsministern om han anser att det är acceptabelt att svenska skattemedel går till

Svarsdatum: 2017-07-20 Frågeställare: Markus Wiechel (SD)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1726 besvarad av Statsrådet Anna Ekström (S) (docx, 42 kB)

Statliga medels användning

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1576 besvarad av Statsrådet Anna Ekström (S)

Dnr U2017/02686/UF Utbildningsdepartementet Gymnasie- och kunskapslyftsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1576 av Elisabeth Svantesson (M) Statliga medels användning Elisabeth Svantesson har frågat mig vad jag avser att vidta för åtgärder mot bakgrund av de uppgifter som har framkommit genom Rebecca

Svarsdatum: 2017-06-21 Frågeställare: Elisabeth Svantesson (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1576 besvarad av Statsrådet Anna Ekström (S) (docx, 42 kB)

Fjärrundervisning

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1521 besvarad av Statsrådet Anna Ekström (S)

Dnr U2017/02601/GV Utbildningsdepartementet Gymnasie- och kunskapslyftsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1521 av Lotta Finstorp (M) Fjärrundervisning Lotta Finstorp har frågat utbildningsministern hur han och regeringen ser på fjärrundervisning och hur han avser att underlätta för sådan undervisning.

Svarsdatum: 2017-06-14 Frågeställare: Lotta Finstorp (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1521 besvarad av Statsrådet Anna Ekström (S) (docx, 51 kB)

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.

Åtaganden och ekonomiska intressen
Så arbetar ledamöterna

Information om ledamöternas uppdrag

Felaktiga uppgifter om sluttider för vissa av ledamöternas uppdrag kan förekomma på webbplatsen. Vi kvalitetssäkrar just nu informationen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation.