Annika Strandhäll(S)

Annika Strandhäll (S)

Socialminister

Parti Socialdemokraterna
Född år 1975

Aktuella uppdrag

    • Socialdepartementet

    • Socialminister

    • Socialdepartementet

    • Socialminister 2017-07-27 –
    • Socialförsäkringsminister 2014-10-03 – 2017-07-27

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten sagt och gjort i riksdagen. Det är motioner, interpellationer och skriftliga frågor till regeringen och anföranden i kammaren. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Webb-TV

 
Frågestund 14 december 2017 Frågestund
Debatt om förslag 2017/18:SfU2 12 december 2017 Utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom
Interpellationsdebatt 2017/18:160 av Helena Bonnier (M) 5 december 2017 Tidsgränserna i rehabiliteringskedjan
Interpellationsdebatt 2017/18:137 av Johan Forssell (M) 5 december 2017 Försäkringskassans bedömningar vid tidsgränserna

Ökat antal hivpositiva i Europa

Svar på skriftlig fråga 2017/18:407 besvarad av Socialminister Annika Strandhäll (S)

PAGE 2 Dnr S2017/07060/FS Socialdepartementet Socialministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:407 av Margareta Cederfelt (M) Ökat antal hivpositiva i Europa Margareta Cederfelt har frågat mig vilka åtgärder jag ämnar vidta för att bidra till att ECDC:s och WHO:s rekommendationer implementeras

Svarsdatum: 2017-12-13 Frågeställare: Margareta Cederfelt (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:407 besvarad av Socialminister Annika Strandhäll (S) (docx, 40 kB)

Placeringen av EMA

Svar på skriftlig fråga 2017/18:403 besvarad av Socialminister Annika Strandhäll (S)

PAGE 2 Dnr S2017/07068/FS Socialdepartementet Socialministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:403 av Gunilla Nordgren (M) Placeringen av EMA Gunilla Nordgren har frågat närings- och innovationsministern vilka argument som låg till grund för regeringens beslut att rösta på Milano och inte på Köpenhamn,

Svarsdatum: 2017-12-13 Frågeställare: Gunilla Nordgren (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:403 besvarad av Socialminister Annika Strandhäll (S) (docx, 35 kB)

Läkemedelsklassning av kosttillskott

Svar på skriftlig fråga 2017/18:392 besvarad av Socialminister Annika Strandhäll (S)

PAGE 2 Dnr S2017/07031/FS Socialdepartementet Socialministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:392 av Markus Wiechel (SD) Läkemedelsklassning av kosttillskott Markus Wiechel (SD) har frågat mig om det är rimligt att av byråkratiska skäl försvåra för distributörer och tillverkare av viktiga kosttillskott

Svarsdatum: 2017-12-13 Frågeställare: Markus Wiechel (SD)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:392 besvarad av Socialminister Annika Strandhäll (S) (docx, 38 kB)

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.

Åtaganden och ekonomiska intressen
Så arbetar ledamöterna

Information om ledamöternas uppdrag

Felaktiga uppgifter om sluttider för vissa av ledamöternas uppdrag kan förekomma på webbplatsen. Vi kvalitetssäkrar just nu informationen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation.