Ibrahim Baylan(S)

Ibrahim Baylan (S)

Statsråd

Parti Socialdemokraterna
Valkrets Stockholms län, plats 115
Titel Ombudsman.
Född år 1972
Adress Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Aktuella uppdrag

  • Riksdagsledamot

  • Ledig från uppdraget som ordinarie ledamot.
  • Statsrådsberedningen

  • Statsråd

  • Riksdagsledamot

  • Ledig 2014-10-03 – 2018-09-24
  • Ordinarie 2011-08-16 – 2014-10-02
  • Ledig 2011-03-28 – 2011-08-15
  • Ordinarie 2008-01-01 – 2011-03-27
  • Ledig 2007-09-01 – 2007-12-31
  • Ordinarie 2006-10-07 – 2007-08-31
  • Ledig 2006-10-02 – 2006-10-06
  • Trafikutskottet

  • Suppleant 2009-10-14 – 2010-10-04
  • Ordförande 2008-01-01 – 2009-03-17
  • Ledamot 2007-09-26 – 2007-12-31
  • Utbildningsutskottet

  • Vice ordförande 2012-03-01 – 2014-09-29
  • Ledamot 2012-02-24 – 2012-02-29
  • Suppleant 2010-10-19 – 2012-02-23
  • Ledamot 2006-10-10 – 2007-09-25
  • Krigsdelegationen

  • Ledamot 2012-02-24 – 2014-10-14
  • Ledamot 2007-10-04 – 2010-10-19
  • Valberedningen

  • Ledamot 2014-09-29 – 2014-10-03
  • Statsrådsberedningen

  • Statsråd 2016-05-25 –
  • Utbildnings- och kulturdepartementet

  • Statsråd 2004-11-01 – 2006-10-06
  • Miljödepartementet

  • Statsråd 2014-10-03 – 2014-12-31
  • Miljö- och energidepartementet

  • Statsråd 2015-01-01 – 2016-05-25

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten sagt och gjort i riksdagen. Det är motioner, interpellationer och skriftliga frågor till regeringen och anföranden i kammaren. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Genomförandet av energiöverenskommelsen

Svar på skriftlig fråga 2017/18:136 besvarad av Statsrådet Ibrahim Baylan (S)

Dnr M2017/02558/Ee Miljö- och energidepartementet Samordnings- och energiministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:136 av Rickard Nordin (C) Genomförandet av energiöverenskommelsen Rickard Nordin har frågat mig på vilket sätt Energiöverenskommelsen kommer att få genomslag i regleringsbrev och styrning

Svarsdatum: 2017-11-08 Frågeställare: Rickard Nordin (C)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:136 besvarad av Statsrådet Ibrahim Baylan (S) (docx, 40 kB)

Möjligheterna att nå Miljömålsberedningens mål

Svar på skriftlig fråga 2017/18:109 besvarad av Statsrådet Ibrahim Baylan (S)

Dnr M2017/02513/Ee Miljö- och energidepartementet Samordnings- och energiministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:109 av Maria Malmer Stenergard (M) Möjligheterna att nå Miljömålsberedningens mål Maria Malmer Stenergard har frågat ministern för internationellt ut-vecklingssamarbete och klimat, och vice

Svarsdatum: 2017-10-25 Frågeställare: Maria Malmer Stenergard (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:109 besvarad av Statsrådet Ibrahim Baylan (S) (docx, 39 kB)

Egenproducerad el vid strömavbrott

Svar på skriftlig fråga 2017/18:99 besvarad av Statsrådet Ibrahim Baylan (S)

Dnr M2017/02485/Ee Miljö- och energidepartementet Samordnings- och energiministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:99 av Mikael Dahlqvist (S) Egenproducerad el vid strömavbrott Mikael Dahlqvist har ställt frågan till mig vilka åtgärder jag avser vidta för att konsumenter ska kunna använda sin egenproducerade

Svarsdatum: 2017-10-25 Frågeställare: Mikael Dahlqvist (S)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:99 besvarad av Statsrådet Ibrahim Baylan (S) (docx, 45 kB)

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.

Åtaganden och ekonomiska intressen
Så arbetar ledamöterna

Information om ledamöternas uppdrag

Felaktiga uppgifter om sluttider för vissa av ledamöternas uppdrag kan förekomma på webbplatsen. Vi kvalitetssäkrar just nu informationen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation.