Karolina Skog (MP)

Karolina Skog (MP)

Miljöminister

Parti Miljöpartiet
Valkrets Stockholms län, plats 283
Född år 1976
Adress Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
E-post karolina.skog[på]riksdagen.se

Aktuella uppdrag

  • Riksdagsledamot

  • Ledig från uppdraget som ordinarie ledamot.
  • Miljö- och energidepartementet

  • Miljöminister

  • Riksdagsledamot

  • Ledig 2018-09-24 – 2022-09-26
  • Miljö- och energidepartementet

  • Miljöminister 2016-05-25 – 2018-12-31

 • Uppdrag inom riksdag och regering

  Statsråd (miljöminister), Miljö- och energidepartementet 160525-.
 • Utbildning

  Vipeholmsgymnasiet, Lund, examen 95. Magister i humanekologi, Lunds universitet 05.
 • Anställningar

  Administratör, Grön Ungdom 01-04. Riksorganisation, Miljöpartiet 05-06 och olika tjänster, bl.a. redaktör för tidskriften Grönt 06. Politisk sekreterare, Miljöpartiet, Malmö stad.
 • Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

  Ledamot, Etikprövningsnämnden 06-10.
 • Kommunala uppdrag

  Kommunalråd för framtidens trafik VA Syd kommunalförbund 10-14. Ledamot i förbundsfullmäktige, VA Syd kommunalförbund 14-16. Kommunalråd för stadsbyggnad och service, Malmö stad 14-16.
 • Uppdrag inom förenings- och näringsliv

  Språkrör, Gröna Studenter 04-07. Ordförande, Miljöpartiet i Malmö 07. Ordförande, Svenska Ekodemiker 07. Ordförande, Hållbart Universitet, Lund 07. Ersättare, Styrelse Sysav AB 06-10. Vice ordförande, ägarnämnden Malmö Sydvatten AB. Styrelseledamot, SKL-styrelsen ersättare 12-14. Ordförande, Svenska Cykelstäder 15. Vice ordförande, Svenska Spårvägsstäder 15. Ledamot, SKL samhällsbyggnadsberedning 14-16.

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten sagt och gjort i riksdagen. Det är motioner, interpellationer och skriftliga frågor till regeringen och anföranden i kammaren. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Webb-TV

 
Debatt om förslag 2017/18:MJU22 20 juni 2018 Klimatpolitik
Debatt om förslag 2017/18:CU31 12 juni 2018 Vattenmiljö och vattenkraft m.m.
Frågestund 7 juni 2018 Frågestund
Interpellationsdebatt 2017/18:533 av Helena Lindahl (C) 28 maj 2018 Expropriering av skog

Rättsosäkra tillståndsförfaranden

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1540 besvarad av Miljöminister Karolina Skog (MP)

M2018/ 01867/Me Miljö- och energidepartementet Miljöministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1540 av Penilla Gunther KD Rättsosäkra tillståndsförfaranden Penilla Gunther har frågat samordnings- och energiministern Ibrahim Baylan vad han avser att göra för att tillse att tillståndsgivningsprocesserna är rättssäkra.

Svarsdatum: 2018-07-11 Frågeställare: Penilla Gunther (KD)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1540 besvarad av Miljöminister Karolina Skog (MP) (docx, 84 kB)

Återvinning av långlivade plastprodukter

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1527 besvarad av Miljöminister Karolina Skog (MP)

M2018/ 01847/Ke Miljö- och energidepartementet Miljöministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1527 av Ola Johansson C Återvinning av långlivade plastprodukter Ola Johansson har frågat mig om jag avser att verka för att ett förbud mot förbränning av plastgolv ska införas samt att stärka incitamenten för åter-vinning

Svarsdatum: 2018-06-27 Frågeställare: Ola Johansson (C)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1527 besvarad av Miljöminister Karolina Skog (MP) (docx, 85 kB)

Vargstammens påverkan på landsbygden

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1488 besvarad av Miljöminister Karolina Skog (MP)

M2018/ 01789/Nm Miljö- och energidepartementet Miljöministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1488 av Christian Holm Barenfeld M Vargstammens påverkan på landsbygden Christian Holm Barenfeld har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att minska vargstammens påverkan på landsbygden. Det långsiktiga målet

Svarsdatum: 2018-06-27 Frågeställare: Christian Holm Barenfeld (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1488 besvarad av Miljöminister Karolina Skog (MP) (docx, 87 kB)

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.

Åtaganden och ekonomiska intressen
Så arbetar ledamöterna

Information om ledamöternas uppdrag

Felaktiga uppgifter om sluttider för vissa av ledamöternas uppdrag kan förekomma på webbplatsen. Vi kvalitetssäkrar just nu informationen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation.