Lena Hallengren (S)

Lena Hallengren (S)

Statsråd

Parti Socialdemokraterna
Valkrets Kalmar län, plats 120
Titel Lärare.
Född år 1973
Adress Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
E-post lena.hallengren[på]riksdagen.se

Aktuella uppdrag

  • Riksdagsledamot

  • Ledig från uppdraget som ordinarie ledamot.
  • Socialdepartementet

  • Statsråd

  • Riksdagsledamot

  • Ledig 2018-03-08 – 2018-09-24
  • Ordinarie 2009-03-02 – 2018-03-07
  • Ledig 2008-03-03 – 2009-03-01
  • Ordinarie 2006-10-07 – 2008-03-02
  • Ledig 2006-10-02 – 2006-10-06
  • Trafikutskottet

  • Ordförande 2009-04-02 – 2010-10-04
  • Ledamot 2009-04-01 – 2009-04-02
  • Utbildningsutskottet

  • Ordförande 2014-10-07 – 2018-03-08
  • Socialutskottet

  • Vice ordförande 2010-10-12 – 2014-09-29
  • Ledamot 2010-10-12 – 2010-10-12
  • Miljö- och jordbruksutskottet

  • Ledamot 2006-10-10 – 2009-04-01
  • Socialförsäkringsutskottet

  • Suppleant 2006-10-10 – 2010-10-04
  • Krigsdelegationen

  • Ledamot 2010-10-19 – 2018-03-15
  • Europarådets svenska delegation

  • Suppleant 2006-11-01 – 2007-04-16
  • Utbildnings- och kulturdepartementet

  • Statsråd 2002-09-30 – 2006-10-06
  • Socialdepartementet

  • Statsråd 2018-03-08 –

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten sagt och gjort i riksdagen. Det är motioner, interpellationer och skriftliga frågor till regeringen och anföranden i kammaren. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Risk- och skyddsbedömning vid omhändertagande enligt LVU

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1164 besvarad av Statsrådet Lena Hallengren (S)

S2018/ 02340/FST Socialdepartementet Barn- äldre- och jämställdhetsministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1164 av Ellen Juntti M Angående risk- och skyddsbedömning vid omhändertagande enligt LVU Ellen Juntti har frågat mig om jag avser vidta några åtgärder för att förtydliga regelverket kring risk- och skyddsbedömningar

Svarsdatum: 2018-04-18 Frågeställare: Ellen Juntti (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1164 besvarad av Statsrådet Lena Hallengren (S) (docx, 84 kB)

Allmänna arvsfonden

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1148 besvarad av Statsrådet Lena Hallengren (S)

S2018/ 02248/FST Socialdepartementet Barn- äldre- och jämställdhetsministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1148 av Caroline Szyber KD Allmänna arvsfonden Caroline Szyber har frågat mig om jag och regeringen avser att gå vidare med Statskontorets rekommendationer och ge Kammarkollegiet en större roll i linje

Svarsdatum: 2018-04-11 Frågeställare: Caroline Szyber (KD)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1148 besvarad av Statsrådet Lena Hallengren (S) (docx, 92 kB)

Äktenskap med barn

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1136 besvarad av Statsrådet Lena Hallengren (S)

S2018/ 02234/FST Socialdepartementet Barn- äldre- och jämställdhetsministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1136 av Boriana Åberg M Äktenskap med barn Boriana Åberg har frågat mig vilka åtgärder jag tänker vidta för att säkerställa att flickors mänskliga rättigheter tillvaratas. Frågan är ställd mot bakgrund

Svarsdatum: 2018-04-11 Frågeställare: Boriana Åberg (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1136 besvarad av Statsrådet Lena Hallengren (S) (docx, 85 kB)

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.

Åtaganden och ekonomiska intressen
Så arbetar ledamöterna

Information om ledamöternas uppdrag

Felaktiga uppgifter om sluttider för vissa av ledamöternas uppdrag kan förekomma på webbplatsen. Vi kvalitetssäkrar just nu informationen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation.