Magdalena Andersson(S)

Magdalena Andersson (S)

Finansminister

Parti Socialdemokraterna
Valkrets Stockholms län, plats 247
Titel Finansminister.
Född år 1967
Adress Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Aktuella uppdrag

  • Riksdagsledamot

  • Ledig från uppdraget som ordinarie ledamot.
  • Finansdepartementet

  • Finansminister

  • Riksdagsledamot

  • Ledig 2014-10-03 – 2018-09-24
  • Ordinarie 2014-09-29 – 2014-10-02
  • Finansdepartementet

  • Finansminister 2014-10-03 –

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten sagt och gjort i riksdagen. Det är motioner, interpellationer och skriftliga frågor till regeringen och anföranden i kammaren. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Webb-TV

 
Interpellationsdebatt 2017/18:359 av Fredrik Schulte (M) 16 februari 2018 Överskottsmålet
Interpellationsdebatt 2017/18:358 av Fredrik Schulte (M) 16 februari 2018 Skattedifferensen mellan löntagare och pensionärer
Interpellationsdebatt 2017/18:355 av Fredrik Schulte (M) 16 februari 2018 Svensk konkurrenskraft
Interpellationsdebatt 2017/18:350 av Jörgen Warborn (M) 16 februari 2018 Styrelsearvoden

En exitskatt

Svar på skriftlig fråga 2017/18:708 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

Fi2018/00503/S E Finansdepartementet Finansministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:708 av Hans Rothenberg (M) En exitskatt Hans Rothenberg har frågat mig vilken analys jag gör i fråga om en eventuell exitskatts påverkan på intresset för utländska investeringar och möjligheten att locka utländsk

Svarsdatum: 2018-02-14 Frågeställare: Hans Rothenberg (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:708 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S) (docx, 88 kB)

Skatteverket och information till pensionärer

Svar på skriftlig fråga 2017/18:703 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

Fi2018/00481/S3 Finansdepartementet Finansministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:703 av Laila Naraghi (S) Skatteverket och information till pensionärer Laila Naraghi har frågat mig vad jag anser om möjligheten för Skatteverket att i samband med deklarationen informera alla pensionärer om bostadstillägget

Svarsdatum: 2018-02-14 Frågeställare: Laila Naraghi (S)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:703 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S) (docx, 91 kB)

Tullens möjlighet att ingripa vid utförsel av stöldgods

Svar på skriftlig fråga 2017/18:695 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

Fi2018/00405/ S3 Fi2018/00421/S3 Fi2018/00475/S 3 Finansdepartementet Finansministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:677 av Andreas Carlson (KD) Ökade befogenheter för tullen, fråga 2017/18:679 av Anders Åkesson (C) Utförsel av stöldgods ur landet och fråga 2017/18:695 av Pia Nilsson (S) Tullens

Svarsdatum: 2018-02-07 Frågeställare: Pia Nilsson (S)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:695 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S) (docx, 89 kB)

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.

Åtaganden och ekonomiska intressen
Så arbetar ledamöterna

Information om ledamöternas uppdrag

Felaktiga uppgifter om sluttider för vissa av ledamöternas uppdrag kan förekomma på webbplatsen. Vi kvalitetssäkrar just nu informationen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation.