Peter Eriksson(MP)

Peter Eriksson (MP)

Statsråd

Parti Miljöpartiet
Valkrets Stockholms län
Titel Ekonom.
Född år 1958

Aktuella uppdrag

  • Näringsdepartementet

  • Statsråd

  • Riksdagsledamot

  • Ordinarie 2002-09-30 – 2014-06-23
  • Ordinarie 1994-10-03 – 1998-12-31
  • Miljöpartiet de gröna

  • Språkrör 2002-05-10 – 2011-05-21
  • Europaparlamentet

  • Ledamot 2014-07-01 – 2016-05-30
  • Konstitutionsutskottet

  • Ordförande 2010-10-12 – 2014-06-23
  • Ledamot 2010-10-12 – 2010-10-12
  • Suppleant 2006-10-10 – 2010-10-04
  • Suppleant 1998-10-13 – 1998-12-31
  • Ledamot 1994-10-11 – 1998-10-04
  • Finansutskottet

  • Suppleant 2006-10-10 – 2010-10-04
  • Suppleant 2002-10-08 – 2005-10-26
  • Ledamot 1998-10-13 – 1998-12-31
  • Försvarsutskottet

  • Suppleant 1998-10-20 – 1998-12-31
  • Suppleant 1994-12-15 – 1998-10-04
  • Skatteutskottet

  • Suppleant 1998-10-13 – 1998-12-31
  • Lagutskottet

  • Suppleant 1994-10-11 – 1998-10-04
  • EU-nämnden

  • Ledamot 1997-10-21 – 1998-10-05
  • Suppleant 1995-01-19 – 1997-10-20
  • Riksbanksfullmäktige

  • Ledamot 2010-10-19 – 2014-10-14
  • Utrikesnämnden

  • Suppleant 2010-10-12 – 2011-09-29
  • Suppleant 2002-10-08 – 2006-10-10
  • EES-EFTA delegationen

  • Suppleant 1994-10-27 – 1994-12-31
  • Näringsdepartementet

  • Statsråd 2016-05-25 –

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten sagt och gjort i riksdagen. Det är motioner, interpellationer och skriftliga frågor till regeringen och anföranden i kammaren. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Öppna geodata

Svar på skriftlig fråga 2017/18:84 besvarad av Statsrådet Peter Eriksson (MP)

Dnr N2017/06244/SUBT Näringsdepartementet Bostads- och digitaliseringsministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:84 av Lars Beckman (M) Öppna geodata Lars Beckman har frågat mig när jag avser att redovisa förslag till nästa steg i processen, det vill säga en komplett reform för införande av öppna geodata. Regeringen

Svarsdatum: 2017-10-18 Frågeställare: Lars Beckman (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:84 besvarad av Statsrådet Peter Eriksson (MP) (docx, 42 kB)

En bra uppkoppling i hela Sverige

Svar på skriftlig fråga 2017/18:6 besvarad av Statsrådet Peter Eriksson (MP)

Dnr N2017/05743/D Näringsdepartementet Bostads- och digitaliseringsministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:6 av Anna Wallén (S) En bra uppkoppling i hela Sverige – – – Anna Wallén har frågat mig vad jag avser att vidta för åtgärder för att säkerställa att människor i hela Sverige har tillgång

Svarsdatum: 2017-09-21 Frågeställare: Anna Wallén (S)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:6 besvarad av Statsrådet Peter Eriksson (MP) (docx, 43 kB)

Trafikverket och digitalisering

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1845 besvarad av Statsrådet Peter Eriksson (MP)

Dnr N2017/05358/D Näringsdepartementet Bostads- och digitaliseringsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1845 av Nina Lundström (L) Trafikverket och digitalisering Nina Lundström har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att statliga aktörer ska bidra och samverka till helhetslösningar

Svarsdatum: 2017-09-07 Frågeställare: Nina Lundström (L)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1845 besvarad av Statsrådet Peter Eriksson (MP) (docx, 41 kB)

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.

Åtaganden och ekonomiska intressen
Så arbetar ledamöterna

Information om ledamöternas uppdrag

Felaktiga uppgifter om sluttider för vissa av ledamöternas uppdrag kan förekomma på webbplatsen. Vi kvalitetssäkrar just nu informationen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation.