Peter Eriksson(MP)

Peter Eriksson (MP)

Statsråd

Parti Miljöpartiet
Valkrets Stockholms län
Titel Ekonom.
Född år 1958

Aktuella uppdrag

  • Näringsdepartementet

  • Statsråd

  • Riksdagsledamot

  • Ordinarie 2002-09-30 – 2014-06-23
  • Ordinarie 1994-10-03 – 1998-12-31
  • Miljöpartiet de gröna

  • Språkrör 2002-05-10 – 2011-05-21
  • Europaparlamentet

  • Ledamot 2014-07-01 – 2016-05-30
  • Konstitutionsutskottet

  • Ordförande 2010-10-12 – 2014-06-23
  • Ledamot 2010-10-12 – 2010-10-12
  • Suppleant 2006-10-10 – 2010-10-04
  • Suppleant 1998-10-13 – 1998-12-31
  • Ledamot 1994-10-11 – 1998-10-04
  • Finansutskottet

  • Suppleant 2006-10-10 – 2010-10-04
  • Suppleant 2002-10-08 – 2005-10-26
  • Ledamot 1998-10-13 – 1998-12-31
  • Försvarsutskottet

  • Suppleant 1998-10-20 – 1998-12-31
  • Suppleant 1994-12-15 – 1998-10-04
  • Skatteutskottet

  • Suppleant 1998-10-13 – 1998-12-31
  • Lagutskottet

  • Suppleant 1994-10-11 – 1998-10-04
  • EU-nämnden

  • Ledamot 1997-10-21 – 1998-10-05
  • Suppleant 1995-01-19 – 1997-10-20
  • Riksbanksfullmäktige

  • Ledamot 2010-10-19 – 2014-10-14
  • Utrikesnämnden

  • Suppleant 2010-10-12 – 2011-09-29
  • Suppleant 2002-10-08 – 2006-10-10
  • EES-EFTA delegationen

  • Suppleant 1994-10-27 – 1994-12-31
  • Näringsdepartementet

  • Statsråd 2016-05-25 –

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten sagt och gjort i riksdagen. Det är motioner, interpellationer och skriftliga frågor till regeringen och anföranden i kammaren. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Lantmäteriets handläggningstider

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1573 besvarad av Statsrådet Peter Eriksson (MP)

Dnr N2017/04072/SUBT Näringsdepartementet Bostads- och digitaliseringsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1573 av Pål Jonson (M) Lantmäteriets handläggningstider Pål Jonson har frågat mig om jag avser vidta några åtgärder för att förkorta Lantmäteriets långa handläggningstider baserat på det underlag

Svarsdatum: 2017-06-20 Frågeställare: Pål Jonson (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1573 besvarad av Statsrådet Peter Eriksson (MP) (docx, 42 kB)

Ökat bostadsbyggande med fyrspår Stockholm-Uppsala

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1570 besvarad av Statsrådet Peter Eriksson (MP)

Dnr N2017/04065/PBB Näringsdepartementet Bostads- och digitaliseringsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1570 av Pyry Niemi (S) Ökat bostadsbyggande med fyrspår Stockholm–Uppsala Pyry Niemi har frågat mig om jag ser sträckan mellan Uppsala och Stockholm som ett prioriterat område för framtida

Svarsdatum: 2017-06-20 Frågeställare: Pyry Niemi (S)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1570 besvarad av Statsrådet Peter Eriksson (MP) (docx, 42 kB)

Bostadsbristen för nyanlända

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1564 besvarad av Statsrådet Peter Eriksson (MP)

Dnr N2017/04066/PBB Näringsdepartementet Bostads- och digitaliseringsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1564 av Ewa Thalén Finné (M) Bostadsbristen för nyanlända Ewa Thalén Finné har frågat mig vilka åtgärder jag och regeringen avser att vidta för att lösa svårigheterna för alla nyanlända som

Svarsdatum: 2017-06-20 Frågeställare: Ewa Thalén Finné (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1564 besvarad av Statsrådet Peter Eriksson (MP) (docx, 45 kB)

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.

Åtaganden och ekonomiska intressen
Så arbetar ledamöterna

Information om ledamöternas uppdrag

Felaktiga uppgifter om sluttider för vissa av ledamöternas uppdrag kan förekomma på webbplatsen. Vi kvalitetssäkrar just nu informationen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation.