Sven-Erik Bucht(S)

Sven-Erik Bucht (S)

Statsråd

Parti Socialdemokraterna
Valkrets Norrbottens län, plats 312
Titel Kommunalråd.
Född år 1954
Adress Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Aktuella uppdrag

  • Riksdagsledamot

  • Ledig från uppdraget som ordinarie ledamot.
  • Näringsdepartementet

  • Statsråd

  • Riksdagsledamot

  • Ledig 2014-10-03 – 2018-09-24
  • Ordinarie 2010-10-04 – 2014-10-02
  • Finansutskottet

  • Ledamot 2013-04-15 – 2014-09-29
  • Suppleant 2010-10-12 – 2013-04-14
  • Justitieutskottet

  • Suppleant 2010-10-12 – 2010-10-20
  • Näringsutskottet

  • Suppleant 2013-10-04 – 2014-09-29
  • Landsbygdsdepartementet

  • Landsbygdsminister 2014-10-03 – 2014-12-31
  • Näringsdepartementet

  • Statsråd 2015-01-01 –
  • Landsbygdsminister 2014-10-03 – 2014-12-31

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten sagt och gjort i riksdagen. Det är motioner, interpellationer och skriftliga frågor till regeringen och anföranden i kammaren. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Sälmask längs Skånekusten

Svar på skriftlig fråga 2017/18:984 besvarad av Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Svar på fråga 2017/18:984 av Jesper Skalberg Karlsson M Sälmask längs Skånekusten Jesper Skalberg Karlsson har frågat mig hur jag och regeringen avser att verka för ett levande fiske längs Skånekusten, med särskild hänsyn till den ohållbara situation som sälbeståndet ger upphov till i form av smittor. Jag delar Jesper

Svarsdatum: 2018-03-20 Frågeställare: Jesper Skalberg Karlsson (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:984 besvarad av Statsrådet Sven-Erik Bucht (S) (docx, 91 kB)

Äganderätt och skog

Svar på skriftlig fråga 2017/18:972 besvarad av Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

N2018/01698/SK Näringsdepartementet Landsbygdsministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:972 av Åsa Coenraads M Äganderätt och skog Åsa Coenraads har frågat miljöministern om hon anser att skogsägare ska få en skälig ersättning från staten när staten tar ett beslut om avverkningsförbud. Arbetet inom regeringen

Svarsdatum: 2018-03-20 Frågeställare: Åsa Coenraads (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:972 besvarad av Statsrådet Sven-Erik Bucht (S) (docx, 87 kB)

Statliga distriktsveterinärer som snedvrider konkurrensen

Svar på skriftlig fråga 2017/18:950 besvarad av Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

N2018/01477 DL Näringsdepartementet Landsbygdsministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:950 av Betty Malmberg M Statliga distriktsveterinärer som snedvrider konkurrensen Betty Malmberg har frågat mig om vilka åtgärder jag kommer att vidta för att Statens jordbruksverk Jordbruksverket framdeles dels ska följa

Svarsdatum: 2018-03-14 Frågeställare: Betty Malmberg (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:950 besvarad av Statsrådet Sven-Erik Bucht (S) (docx, 87 kB)

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.

Åtaganden och ekonomiska intressen
Så arbetar ledamöterna

Information om ledamöternas uppdrag

Felaktiga uppgifter om sluttider för vissa av ledamöternas uppdrag kan förekomma på webbplatsen. Vi kvalitetssäkrar just nu informationen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation.