Liberalerna

Liberalernas logotyp
  • Liberalerna.se
  • Adress Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
  • Telefon 08-786 40 00
  • E-post info[på]liberalerna.se

Sagt & gjort

Här hittar du det partiet sagt och gjort i riksdagen. Det är motioner, interpellationer och skriftliga frågor till regeringen, anföranden i kammaren och KU-anmälningar. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Barns umgängesrätt med sina mor- och farföräldrar

Motion 2018/19:244 av Barbro Westerholm (L)

Motion till riksdagen 2018/19:244 av Barbro Westerholm L Barns umgängesrätt med sina mor- och farföräldrar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att det i en vägledning om tolkning och tillämpning av barnkonventionen bör tydliggöras att barn har rätt att uttrycka sina önskemål

2018-11-07

Motion 2018/19:244 av Barbro Westerholm (L) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:244 av Barbro Westerholm (L) (pdf, 73 kB)

Skydd från våld – förtur till bostad för människor som utsatts för hot, våld eller andra övergrepp

Motion 2018/19:243 av Lina Nordquist (L)

Motion till riksdagen 2018/19:243 av Lina Nordquist L Skydd från våld förtur till bostad för människor som utsatts för hot, våld eller andra övergrepp Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att 1 lagen 2010:879 om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag ska ålägga bostadsbolagen

2018-11-07

Motion 2018/19:243 av Lina Nordquist (L) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:243 av Lina Nordquist (L) (pdf, 71 kB)

Rovdjursförvaltning för ökad livsmedelsproduktion och levande landsbygd

Motion 2018/19:242 av Lina Nordquist m.fl. (L)

Motion till riksdagen 2018/19:242 av Lina Nordquist m.fl. L Rovdjursförvaltning för ökad livsmedelsproduktion och levande landsbygd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att skyddsjakt enklare ska kunna beviljas när rovdjur orsakar skador för lantbrukare, och detta tillkännager

2018-11-07

Motion 2018/19:242 av Lina Nordquist m.fl. (L) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:242 av Lina Nordquist m.fl. (L) (pdf, 74 kB)