Liberalerna

Liberalernas logotyp
  • Liberalerna.se
  • Adress Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
  • Telefon 08-786 40 00
  • E-post info[på]liberalerna.se

Sagt & gjort

Här hittar du det partiet sagt och gjort i riksdagen. Det är motioner, interpellationer och skriftliga frågor till regeringen, anföranden i kammaren och KU-anmälningar. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Riksdagens revisorers förslag angående riksdagen och försvarsplaneringen

Motion 1982/83:2438 Eric Hägelmark och Kerstin Ekman

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion 1982/83:2438 Eric Hägelmark och Kerstin Ekman Riksdagens revisorers förslag angående riksdagen och försvarsplaneringen (förs. 1982/83:22) Riksdagen beslöt 1970 att införa ett nytt planerings- och ekonomisystem för försvaret, det s. k.

1983-05-26

Organisationen av riksdagens förvaltningskontor (förs. 1982/83:25)

Motion 1982/83:2437 Karin Ahrland

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. 3 Motion 1982/83:2437 Karin Ahrland Organisationen av riksdagens förvaltningskontor (förs. 1982/83:25) Förslaget innebär en ny organisation för riksdagens förvaltningskontor. Enligt förslaget skall organisationen tillföras ett antal nya tjänster,

1983-05-11

Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1983/84,

Motion 1982/83:2432 Ola Ullsten m. fl.

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Mot. 1982/83 2432 Motion 1982/83:2432 Ola Ullsten m. fl. Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1983/84, m. m. (kompletteringsproposition) (prop. 1982/83:150) 1. Sammanfattning Folkpartiet anser att den begynnande

1983-05-10