Liberalerna

Liberalernas logotyp
  • Liberalerna.se
  • Adress Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
  • Telefon 08-786 40 00
  • E-post info[på]liberalerna.se

Sagt & gjort

Här hittar du det partiet sagt och gjort i riksdagen. Det är motioner, interpellationer och skriftliga frågor till regeringen, anföranden i kammaren och KU-anmälningar. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Bibehållet statligt huvudmannaskap för sjukgymnastutbildning i Stockholm och Lund

Motion 1986/87:Ub667 Rune Rydén m. fl. (m, fp, c)

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1986/87 :Ub667 Rune Rydén m. fl. (m, fp, c) Bibehållet statligt huvudmannaskap för sjukgymnastutbildning i Stockholm och Lund Sjukgymnastutbildningen i Stockholm och Lund har utvecklats väl. Den statliga sjukgymnastikutbildningen

1987-12-20

Tulltaxelag m.m. (prop. 1986/87:102)

Motion 1986/87:sk176 Hadar Cars (fp)

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1986/87:Skl76 Hadar Cars (fp) Tulltaxelag m.m. (prop. 1986/87:102) Mot. 1986/87 Skl76-177 Folkpartiet reserverade sig i april förra året mot den av regeringen föreslagna och av riksdagen sedermera godtagna höjningen

1987-06-03

Vissa utgångspunkter för energisystemets omställning (prop. 1986/87:159)

Motion 1986/87:N182 Margareta Fogelberg m. fl. (fp)

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1986/87:N182 Margareta Fogelberg m. fl. (fp) Vissa utgångspunkter för energisystemets omställning (prop. 1986/87:159) Konkurrens på elmarknaden Marknadskonkurrens är viktig för ekonomisk effektivitet. På elmarknaden

1987-06-01