Liberalerna

Liberalernas logotyp
  • Liberalerna.se
  • Adress Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
  • Telefon 08-786 40 00
  • E-post info[på]liberalerna.se

Sagt & gjort

Här hittar du det partiet sagt och gjort i riksdagen. Det är motioner, interpellationer och skriftliga frågor till regeringen, anföranden i kammaren och KU-anmälningar. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

med anledning av prop. 1989/90:154 Ändringar i kriminalvårdslagstiftningen

Motion 1989/90:Ju48 av Britta Bjelle m.fl. (fp)

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1989/90:Ju48 av Britta Bjelle m.fl. (fp) med anledning av prop. 1989/90:154 Ändringar i kriminalvårdslagstiftningen I propositionen föreslås vissa ändringar i kriminalvårdslagstiftningen som vi i huvudsak kan acceptera.


Utskottsberedning: ---1989/90:JuU37

med anledning av prop. 1989/90:150 Förslag till

Motion 1989/90:Sk130 av Kjell Johansson m.fl. (fp)

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1989/90:Skl30 av Kjell Johansson m.fl. (fp) med anledning av prop. 1989/90:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1990/91, m.m. (kompletteringsproposition) 1.Bakgrund Riksdagen beslutade


Utskottsberedning: -1989/90:SkU33
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1989/90:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1990/91, m.m. (kompletteringsproposition)

Motion 1989/90:Sk128 av Carl-Johan Wilson (fp)

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1989/90:Skl28 av Carl-Johan Wilson (fp) med anledning av prop. 1989/90:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1990/91, m.m. (kompletteringsproposition) I propositionens bilaga 4 aktualiseras


Utskottsberedning: -1989/90:SkU33
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation