Liberalerna

Liberalernas logotyp
  • Liberalerna.se
  • Adress Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
  • Telefon 08-786 40 00
  • E-post info[på]liberalerna.se

Sagt & gjort

Här hittar du det partiet sagt och gjort i riksdagen. Det är motioner, interpellationer och skriftliga frågor till regeringen, anföranden i kammaren och KU-anmälningar. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

med anledning av prop. 1994/95:228 Mästarbrev för hantverkare

Motion 1994/95:N28 av tredje vice talman Christer Eirefelt (fp)

Motion till riksdagen 1994/95:N28 av tredje vice talman Christer Eirefelt m.fl. (fp) med anledning av prop. 1994/95:228 Mästarbrev för hantverkare Regeringen föreslår i propositionen att en lag om mästarbrev för hantverkare införs och att regeringen skall få överlämna till en eller flera hantverksorganisationer


Utskottsberedning: --1995/96:NU2
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1994/95:230 Kommunal översiktsplanering enligt plan- och bygglagen, m.m.

Motion 1994/95:Bo11 av Erling Bager och Lennart Fremling (fp)

Motion till riksdagen 1994/95:Bo11 av Erling Bager och Lennart Fremling (fp) med anledning av prop. 1994/95:230 Kommunal översiktsplanering enligt plan- och bygglagen, m.m. Sammanfattning Folkpartiet liberalerna ansluter sig i huvudsak till propositionens förslag att stärka hänsynstaganden till miljön i den fysiska


Utskottsberedning: ----1995/96:BoU1
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation

med anledning av förs. 1994/95:RR11 Riksdagens revisorers förslag angående skyddsrumsbyggandet

Motion 1994/95:Fö12 av Lennart Rohdin (fp)

Motion till riksdagen 1994/95:Fö12 av Lennart Rohdin (fp) med anledning av förs. 1994/95:RR11 Riksdagens revisorers förslag angående skyddsrumsbyggandet Under mer än ett årtionende har folkpartiet liberalerna pläderat för en omläggning av det svenska skyddsrumsbyggandet. Vi har menat att skattepengar slösats bort


Utskottsberedning: -1995/96:FöU1
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation