Liberalerna

Liberalernas logotyp
  • Liberalerna.se
  • Adress Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
  • Telefon 08-786 40 00
  • E-post info[på]liberalerna.se

Sagt & gjort

Här hittar du det partiet sagt och gjort i riksdagen. Det är motioner, interpellationer och skriftliga frågor till regeringen, anföranden i kammaren och KU-anmälningar. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

med anledning av prop. 1998/99:140 Förhör m.m. hos kommissionen för granskning av de svenska säkerhetstjänsternas författningsskyddande verksamhet

Motion 1998/99:K29 av Helena Bargholtz (fp)

Motion till riksdagen 1998/99:K29 av Helena Bargholtz (fp) med anledning av prop. 1998/99:140 Förhör m.m. hos kommissionen för granskning av de svenska säkerhetstjänsternas författningsskyddande verksamhet Sverige, liksom alla andra länder, har en säkerhetspolis och en militär säkerhetstjänst. De syftar dels


Utskottsberedning: --1999/2000:KU4
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1998/99:110 Vissa skolfrågor m.m.

Motion 1998/99:Ub27 av Barbro Westerholm (fp)

Motion till riksdagen 1998/99:Ub27 av Barbro Westerholm m.fl. (fp) med anledning av prop. 1998/99:110 Vissa skolfrågor m.m. Avskaffa den centralt fastställda timplanen Folkpartiet liberalerna anser att den centralt utformade timplanen på sikt ska avskaffas, eftersom den lägger hinder i vägen för en målstyrd


Utskottsberedning: ---1999/2000:UbU5
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1998/99:105 Elever med funktionshinder - ansvar för utbildning och stöd

Motion 1998/99:Ub19 av Kerstin Heinemann (fp)

Motion till riksdagen 1998/99:Ub19 av Kerstin Heinemann m.fl. (fp) med anledning av prop. 1998/99:105 Elever med funktionshinder - ansvar för utbildning och stöd Inledning Folkpartiet anser att regeringens proposition är ett steg i rätt riktning mot tilltagande integration av elever med funktionshinder i


Utskottsberedning: -----1999/2000:UbU4
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation