Moderaterna

Moderaternas logotyp
  • moderat.se
  • Adress Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
  • Telefon 08-786 40 00
  • E-post info[på]moderaterna.se

Sagt & gjort

Här hittar du det partiet sagt och gjort i riksdagen. Det är motioner, interpellationer och skriftliga frågor till regeringen, anföranden i kammaren och KU-anmälningar. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Riksdagens revisorers förslag angående riksdagen och försvarspianeringen

Motion 1982/83:2439 Per Petersson m. fl.

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. 13 Motion 1982/83:2439 Per Petersson m. fl. Riksdagens revisorers förslag angående riksdagen och försvarspianeringen (förs. 1982/83:22) Riksdagen revisorer föreslår att riksdagen ges ett ökat inflytande på utvecklingen av totalförsvarssektorn.

1983-05-26

Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1983/84,

Motion 1982/83:2434 Knut Wachtmeister m. fl.

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. 3 Motion 1982/83:2434 Knut Wachtmeister m. fl. Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1983/84, m. m. (kompletteringsproposition) (prop. 1982/83:150) Hösten 1982 beslöt riksdagen med bifall till proposition 1982/83:53

1983-05-10

Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1983/84,

Motion 1982/83:2433 Per Unckel m. fl.

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion 1982/83:2433 Per Unckel m. fl. Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1983/84, m. m. (kompletteringsproposition) (prop. 1982/83:150) I proposition 1982/83:150 föreslås åtgärder för att förbättra sysselsättningsläget för

1983-05-10

Moderaternas ledamöter

Moderaternas ledamöter och ersättare i kammaren.