Moderaterna

Moderaternas logotyp
  • moderat.se
  • Adress Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
  • Telefon 08-786 40 00
  • E-post info[på]moderaterna.se

Sagt & gjort

Här hittar du det partiet sagt och gjort i riksdagen. Det är motioner, interpellationer och skriftliga frågor till regeringen, anföranden i kammaren och KU-anmälningar. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Svenskundervisning för vuxna invandrare (prop. 1983/84:199)

Motion 1983/84:2985 Per Unckel m. fl.

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. 32 Motion 1983/84:2985 Per Unckel m. fl. Svenskundervisning för vuxna invandrare (prop. 1983/84:199) Regeringen föreslår i proposition 1983/84:199 ett nytt system för undervisningen i svenska för vuxna invandrare (sfi). Propositionens förslag

1984-06-06

Svenskundervisning för vuxna invandrare (prop. 1983/84:199)

Motion 1983/84:2982 Lars Hjertén och Göte Jonsson

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. 24 Motion 1983/84:2982 Lars Hjertén och Göte Jonsson Svenskundervisning för vuxna invandrare (prop. 1983/84:199) I regeringens proposition 1983/84:199 föreslås, att kommunerna skall få ett lagstadgat ansvar för att undervisningen i svenska

1984-06-06

Riksdagens revisorers förslag angående vissa åtgärder på beskattnings-

Motion 1983/84:2970 Rolf Dahlberg m. fl.

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. 3 Motion 1983/84:2970 Rolf Dahlberg m. fl. Riksdagens revisorers förslag angående vissa åtgärder på beskattnings- och indrivningsområdet (förs. 1983/84:24) Riksdagens revisorer har till riksdagen lämnat sitt förslag 1983/84:24 som bl.

1984-05-18

Moderaternas ledamöter

Moderaternas ledamöter och ersättare i kammaren.