Moderaterna

Moderaternas logotyp
  • moderat.se
  • Adress Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
  • Telefon 08-786 40 00
  • E-post info[på]moderaterna.se

Sagt & gjort

Här hittar du det partiet sagt och gjort i riksdagen. Det är motioner, interpellationer och skriftliga frågor till regeringen, anföranden i kammaren och KU-anmälningar. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Bibehållet statligt huvudmannaskap för sjukgymnastutbildning i Stockholm och Lund

Motion 1986/87:Ub667 Rune Rydén m. fl. (m, fp, c)

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1986/87 :Ub667 Rune Rydén m. fl. (m, fp, c) Bibehållet statligt huvudmannaskap för sjukgymnastutbildning i Stockholm och Lund Sjukgymnastutbildningen i Stockholm och Lund har utvecklats väl. Den statliga sjukgymnastikutbildningen

1987-12-20

Vissa utgångspunkter för energisystemets omställning (prop. 1986/87:159)

Motion 1986/87:N177 Carl Bildt m. fl. (m)

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1986/87:N177 Carl Bildt m. fl. (m) Vissa utgångspunkter för energisystemets omställning (prop. 1986/87:159) Inledning Ölyckan i Tjernobyl utgjorde en tankeställare inte minst beträffande vår beredskap inför akuta

1987-06-01

Ändringar i tryckfrihetsförordningen m. m. (prop. 1986/87:151)

Motion 1986/87:K123 Carl Bildt m. fl. (m)

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1986/87 :K123 Carl Bildt m. fl. (m) Ändringar i tryckfrihetsförordningen m. m. (prop. 1986/87:151) Regeringen föreslår i proposition 1986/87:151 ett flertal ändringar i tryckfrihetsförordningen. Förslagen baseras i

1987-05-27

Moderaternas ledamöter

Moderaternas ledamöter och ersättare i kammaren.