Moderaterna

Moderaternas logotyp
  • moderat.se
  • Adress Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
  • Telefon 08-786 40 00
  • E-post info[på]moderaterna.se

Sagt & gjort

Här hittar du det partiet sagt och gjort i riksdagen. Det är motioner, interpellationer och skriftliga frågor till regeringen, anföranden i kammaren och KU-anmälningar. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

med anledning av prop. 1989/90:154 Ändringar i 1989/90

Motion 1989/90:Ju47 av Göran Ericsson (m)

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1989/90:Ju47 av Göran Ericsson (m) Mot. med anledning av prop. 1989/90:154 Ändringar i 1989/90 kriminalvårdslagstiftningen Ju47-52 Vad avser sjukvårdssekretessen i verksamheten vid häktena finns i sak inget att invända.


Utskottsberedning: -1989/90:JuU37

med anledning av prop. 1989/90:151 1989/90

Motion 1989/90:Bo70 av Knut Billing m.fl. (m)

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1989/90: B o70 av Knut Billing m.fl. (m) Mot. med anledning av prop. 1989/90:151 1989/90 Fastighetsbildning för landsbygdens behov m.m. Bo70-73 I propositionen föreslås bland annat sänkta ekonomiska krav vid fastighetsbildning för


Utskottsberedning: ---1989/90:BoU18

med anledning av prop. slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret

Motion 1989/90:Sf74 av Gullan Lindblad m.fl. (m)

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1989/90:Sf74 av Gullan Lindblad m.fl. (m) med anledning av prop. slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret Mot. 1989/90 Sf74-75 1990/91, m.m. (kompletteringsproposition) Bil. 5 Arbetsmarknadsdepartementet E.


Utskottsberedning: ---1989/90:SfU25
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

Moderaternas ledamöter

Moderaternas ledamöter och ersättare i kammaren.