Socialdemokraterna

Socialdemokraternas logotyp
  • socialdemokraterna.se
  • Adress Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
  • Telefon 08-786 40 00
  • E-post info[på]socialdemokraterna.se

Sagt & gjort

Här hittar du det partiet sagt och gjort i riksdagen. Det är motioner, interpellationer och skriftliga frågor till regeringen, anföranden i kammaren och KU-anmälningar. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

med anledning av prop. 1990/91:200 Statsrådens arvoden

Motion 1990/91:K98 av Jan Bergqvist m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1990/91:K98 av Jan Bergqvist m.fl. (s) med anledning av prop. 1990/91:200 Statsrådens arvoden I december förra året beslöt riksdagen på förslag bl a av den socialdemokratiska riksdagsgruppen att frysa riksdagsledamöternasarvoden under perioden 1 oktober 1990 -- 31 december 1991. Skälettill


Utskottsberedning: -1990/91:KU46

med anledning av prop. 1990/91:195 Aktiv flykting- och immigrationspolitik m.m.

Motion 1990/91:Sf61 av Hans Göran Franck m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1990/91:Sf61 av Hans Göran Franck m.fl. (s) med anledning av prop. 1990/91:195 Aktiv flykting- och immigrationspolitik m.m. I propositionen föreslår regeringen ett antal förbättringar i riktlinjer för en aktiv sammanhållen flykting- och immigrationspolitik. Då det gäller flyktingpolitiken finns


Utskottsberedning: 1990/91:SfU17

med anledning av prop. 1990/91:190 Ombildning av Stadshypotek

Motion 1990/91:N133 av Stig Gustafsson m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1990/91:N133 av Stig Gustafsson m.fl. (s) med anledning av prop. 1990/91:190 Ombildning av Stadshypotek Stadshypoteksinstitutionen användes under många år till att under statligt överinseende försörja bostadsbyggandet med kapital till låg ränta. Under denna period lades en fast grund till


Utskottsberedning: 1990/91:NU42
Riksdagsbeslut (1 yrkande): ,

Socialdemokraternas ledamöter

Socialdemokraternas ledamöter och ersättare i kammaren.