Socialdemokraterna

Socialdemokraternas logotyp
  • socialdemokraterna.se
  • Adress Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
  • Telefon 08-786 40 00
  • E-post info[på]socialdemokraterna.se

Sagt & gjort

Här hittar du det partiet sagt och gjort i riksdagen. Det är motioner, interpellationer och skriftliga frågor till regeringen, anföranden i kammaren och KU-anmälningar. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Framtiden för industrijobben i Värmland

Skriftlig fråga 2009/10:1034 av Larsson, Lars Mejern (s)

den 1 oktober Fråga 2009/10:1034 Framtiden för industrijobben i Värmland av Lars Mejern Larsson (s) till näringsminister Maud Olofsson (c) Vi har massarbetslöshet i landet i dag. Över 8 procent av arbetskraften saknar ett arbete att gå till. Enligt Teknikföretagen försvann 50 000 industrijobb

Inlämnad: 2010-10-01 Besvarare: Anna-Karin Hatt (C)

Utbyggnad av den geriatriska vården

Skriftlig fråga 2009/10:1033 av Olander, Ronny (s)

den 1 oktober Fråga 2009/10:1033 Utbyggnad av den geriatriska vården av Ronny Olander (s) till socialminister Göran Hägglund (kd) De senaste åren har antalet geriatriska vårdplatser minskat med nära två tredjedelar i landet enligt Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) statistik under

Inlämnad: 2010-10-01 Besvarare: Göran Hägglund (KD)

Politisk information på arbetsplatsen

Skriftlig fråga 2009/10:1032 av Olander, Ronny (s)

den 1 oktober Fråga 2009/10:1032 Politisk information på arbetsplatsen av Ronny Olander (s) till integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni (fp) Svenskt Näringsliv uppmanar i ett medlemscirkulär arbetsgivarna att inte låta politisk verksamhet förekomma på arbetsplatserna. I

Inlämnad: 2010-10-01 Besvarare: Birgitta Ohlsson (FP)

Socialdemokraternas ledamöter

Socialdemokraternas ledamöter och ersättare i kammaren.