Vänsterpartiet

Vänsterpartiets logotyp
  • vansterpartiet.se
  • Adress Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
  • Telefon 08-786 40 00
  • E-post info[på]vansterpartiet.se

Sagt & gjort

Här hittar du det partiet sagt och gjort i riksdagen. Det är motioner, interpellationer och skriftliga frågor till regeringen, anföranden i kammaren och KU-anmälningar. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

avLarsWernerm.fi.

Motion 1988/89:U7

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen avLarsWernerm.fi. med anledning av skr. 1988/89:147 med redogörelse Mot. 1988/89 U7-9 för den svenska krigsmaterielexporten år 1988 I skrivelsen tas i de sista styckena upp de nu pågående utredningarna inom detta


Utskottsberedning: -1988/89:UU23
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

med anledning av riksdagens förvaltningskontors förslag 1988/89:28 om ökat stöd till riksdagens ledamöter

Motion 1988/89:K18 av Lars Werner m.fl. (vpk)

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1988/89:K18 av Lars Werner m.fl. (vpk) med anledning av riksdagens förvaltningskontors förslag 1988/89:28 om ökat stöd till riksdagens ledamöter Vpk har, i den till arbetsgruppens slutrapport fogade reservationen av


Utskottsberedning: --1988/89:KU39
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1988/89:150 med förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1989/90, m.m. (kompletteringspropositionen)

Motion 1988/89:Ub36 av Björn Samuelson m. fl. (vpk)

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1988/89: Ub36 av Björn Samuelson m. fl. (vpk) med anledning av prop. 1988/89:150 med förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1989/90, m.m. (kompletteringspropositionen) I propositionen föreslår


Utskottsberedning: --1988/89:UbU32
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation