Vänsterpartiet

Vänsterpartiets logotyp
  • vansterpartiet.se
  • Adress Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
  • Telefon 08-786 40 00
  • E-post info[på]vansterpartiet.se

Sagt & gjort

Här hittar du det partiet sagt och gjort i riksdagen. Det är motioner, interpellationer och skriftliga frågor till regeringen, anföranden i kammaren och KU-anmälningar. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

hotet mot havens mångfald

Interpellation 2000/01:430 av Karlsson, Kjell-Erik (v)

den 27 april Interpellation 2000/01:430 av Kjell-Erik Karlsson (v) till miljöminister Kjell Larsson om hotet mot havens mångfald I de resultat som Fiskeriverkets havslaboratorium fått, genom sammanställning av förra årets provtrålningar längs Bohuskusten, kan vi läsa att bestånden av torsk och bleka minskar

Inlämnad: 2001-04-27 Besvarare: jordbruksminister Margareta Winberg (S)

folkbildningen

Interpellation 2000/01:413 av Söderdahl, Willy (v)

den 26 april Interpellation 2000/01:413 av Willy Söderdahl (v) till statsrådet Ingegerd Wärnersson om folkbildningen I budgetpropositionen år 2000 finns följande text: "I de två senaste folkbildningspropositionerna (prop 1990/91:82 och 1997/98:115) har regeringen utgått från att även kommuner och landsting

Inlämnad: 2001-04-26 Besvarare: statsrådet Ingegerd Wärnersson (S)

polisens agerande vid demonstrationer m.m.

Interpellation 2000/01:409 av Oscarsson, Yvonne (v)

den 25 april Interpellation 2000/01:409 av Yvonne Oscarsson (v) till justitieminister Thomas Bodström om polisens agerande vid demonstrationer m.m. Med anledning av polisens agerande vid ett flertal demonstrationer på senaste tiden har frågan om lagreglering av handmanövrerade videokameror åter uppkommit.

Inlämnad: 2001-04-25 Besvarare: justitieminister Thomas Bodström (S)