Vänsterpartiet

Vänsterpartiets logotyp
  • vansterpartiet.se
  • Adress Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
  • Telefon 08-786 40 00
  • E-post info[på]vansterpartiet.se

Sagt & gjort

Här hittar du det partiet sagt och gjort i riksdagen. Det är motioner, interpellationer och skriftliga frågor till regeringen, anföranden i kammaren och KU-anmälningar. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

med anledning av prop. 2000/01:128 Nationellt stöd vid upphandling av hjälpmedel

Motion 2000/01:So64 av Lena Olsson m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2000/01:So64 av Olsson, Lena (v) med anledning av prop. 2000/01:128 Nationellt stöd vid upphandling av hjälpmedel Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening att regeringen vid kommande Dagmaröverläggningar mellan staten, Landstingsförbundet och


Utskottsberedning: -2001/02:SoU2
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 2000/01:140 Reformerade regler för bostadstillägg till pensionärer m.fl.

Motion 2000/01:Sf37 av Claes Stockhaus m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2000/01:Sf37 av Stockhaus, Claes (v) med anledning av prop. 2000/01:140 Reformerade regler för bostadstillägg till pensionärer m.fl. Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om kvalifikationskrav för bostadstillägg till ålderspensionärer. 2.


Utskottsberedning: -2001/02:SfU3
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 2000/01:129 Ökat informationsutbyte mellan arbetslöshetsförsäkringen, socialförsäkringen och studiestödet

Motion 2000/01:K18 av Kenneth Kvist m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2000/01:K18 av Kvist, Kenneth (v) med anledning av prop. 2000/01:129 Ökat informationsutbyte mellan arbetslöshetsförsäkringen, socialförsäkringen och studiestödet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar att de i propositionen föreslagna lagändringarna träder i kraft den 1 juli


Utskottsberedning: 2001/02:KU3
Riksdagsbeslut (1 yrkande): ,