Pressmeddelande

Tredje vice talmannen och ledamöter besöker Västernorrland

Publicerat: 20 april 2017 klockan 08.54

Den 24 april besöker riksdagens tredje vice talman Esabelle Dingizian (MP) Västernorrlands läns valkrets, tillsammans med riksdagsledamöter från valkretsen. Besöket sker i samarbete med landshövding Gunnar Holmgren.

– Vi vill att riksdagen ska vara synlig i hela landet och vi kommer att diskutera framtidsfrågor som är viktiga just för Västernorrland, säger Esabelle Dingizian.

Under dagen kommer tredje vice talmannen och riksdagsledamöterna att genomföra studiebesök och samtal med fokus på bland annat sågverksindustri samt hållbar energiförsörjning. Syftet med programmet är att belysa frågor som är aktuella och viktiga för framtid och utveckling i regionen.

De riksdagsledamöter som kommer att delta är Susanne Eberstein (S), Ingemar Nilsson (S), Jasenko Omanovic (S), Eva Sonidsson (S) och Eva Lohman (M).

Dagen avslutas med middag i landshövdingens residens dit riksdagsledamöter samt aktuella personer från valkretsen har bjudits in. Tredje vice talmannen och landshövdingen står som värdar för middagen.

Media inbjuds att följa med vid programpunkterna nedan:

Tunadals sågverk, SCA Timbers, Sundsvall
10.00–11.00

Permobil, Timrå
11.30–12.30

Absolicon, Solar Collector AB, Härnösand
14.30-15.15

Hemab, Älandsbro
15.45–16.30

Talmansmiddagar – Kort bakgrundsinformation

Tidigare har talmannen genomfört vår- och höstmiddagar i Stockholm. Talman Urban Ahlin har infört att talmannens höstmiddag istället läggs ute i landets valkretsar fördelad till olika tillfällen, kopplade till studiebesök om varje regions framtidsfrågor. Talmansmiddagarna har ett tydligt ledamotsperspektiv och initiativet till middagarna kommer från riksdagen. Talmannen eller någon av de vice talmännen tillsammans med landshövdingen i respektive län står som värdar för evenemanget.

För mer information

Anna Ström, talmannens pressekreterare, telefon 072-736 62 65, e-post anna.strom@riksdagen.se