Pressmeddelande

KU föreslår Thomas Norling som ny justitieombudsman

Publicerat: 12 december 2017 klockan 13.30

Ett enigt konstitutionsutskott (KU) beslutade vid tisdagens sammanträde att föreslå att riksdagen väljer kammarrättslagmannen Thomas Norling till ny justitieombudsman. 

KU:s uppgift är att presentera ett förslag till ny justitieombudsman (JO). Beslutet fattas av riksdagens kammare den 14 december 2017.

Thomas Norling är född 1962 och är sedan 2014 kammarrättslagman i Kammarrätten i Stockholm. Dessförinnan var han chefsjurist tillika avdelningschef vid Pensionsmyndigheten. Han har tidigare bland annat varit kanslichef vid Insättningsgarantinämnden. Thomas Norling har också varit särskild utredare, utredningssekreterare respektive expert i flera statliga utredningar. Han är sedan 2015 ordförande i Presstödsnämnden och Försvarets radioanstalts integritetsskyddsråd. 

Thomas Norling tillträder posten som JO den 1 april 2018. 

JO-ämbetet har en lång historisk tradition. Ämbetet grundades 1809 och riksdagen valde den första justitieombudsmannen 1810. 

Information om JO:s uppdrag finns på justitieombudsmannens webbplats.

För mer information

Peder Nielsen, kanslichef, konstitutionsutskottet, telefon 08-786 40 72, e-post peder.nielsen@riksdagen.se  

Ledamöter

Konstitutionsutskottets ledamöter

Riksdagsförvaltningens presstjänst, 08-786 62 00