Pressmeddelande

USA i fokus under Nordiska rådets temasession i riksdagen

Publicerat: 30 mars 2017 klockan 10.03

När Nordiska rådet håller sin temasession i Stockholm den 3–4 april står Nordens relation till USA och dess nya administration i centrum. Tisdag den 4 april hålls en debatt om "Norden och USA – nya förutsättningar". Debatten är öppen för media.

- Temat för vår minisession är Nordens relation med USA med den nya administrationen på plats i Vita huset. Uppenbart har det påverkat säkerhetsanalysen men det handlar också om handel och internationellt samarbete, säger Hans Wallmark (M), ordförande i Nordiska rådets svenska delegation.

Geografiskt är avståndet mellan Norden och Nordamerika stort, men Nordiska rådet menar att det är högst motiverat att fokusera årets temasession på vad som nu sker i USA, inte minst eftersom osäkerheten fortfarande är stor kring hur den nya administrationen kommer att agera i internationella frågor.

- De nordiska länderna kan inte passivt titta på när stora förändringar sker i världen. Tvärtom är det viktigt att vi arbetar ännu närmare varandra och tar täten för en världsordning som kännetecknas av social trygghet, jämlikhet, rättvisa och demokratiska rättigheter, säger Phia Andersson (S), vice ordförande i Nordiska rådets svenska delegation.

Utöver debatten kommer även Nordiska rådets presidium och fyra fackutskott att behandla frågan om relationen till USA ur olika synvinklar under sina respektive möten dagen före temadebatten.

I sedvanlig ordning kommer också ett antal medlemsförslag att behandlas av rådet under dagarna i Stockholm. Dit hör bland annat frågor om den ryska gasledningen Nord Stream 2, psykisk ohälsa bland barn och unga i Norden, bekämpande av människohandel, en forskningspolitisk redogörelse, förbud mot mikroplatser inom kosmetik samt ett förslag om att skapa en invandringspolitisk grupp inom Nordiska rådet.

Från Sverige deltar 20 ledamöter under temasessionen som totalt samlar uppemot 200 deltagare.

Debatt om Norden och USA

Tisdag den 4 april hålls en debatt om "Norden och USA – nya förutsättningar". Vid debatten medverkar bland andra tre nordiska samarbetsministrar; Sveriges utrikesminister Margot Wallström (S), EØS- og EU-minister samt Nordisk samarbetsminister Frank Bakke-Jensen, Høyre (H), Nordisk samarbetsminister Nina Fellman, Socialdemokraterna på Åland (ÅSD). Debatten är öppen för media.

Tid: Tisdag den 4 april klockan 10.00–11.30
Plats: Förstakammarsalen, ingång Riksplan

Efter avslutad debatt, klockan 11.30, är de medverkande ministrarna tillgängliga utanför Förstakammarsalen för korta kommentarer till medierna.

Webb-tv

Debatten kan följas via riksdagens webb-tv.

Presskonferens

Tisdag den 4 april hålls en presskonferens där slutsatserna från temasessionen sammanfattas. Deltar gör Nordiska rådets president Britt Lundberg och några av rådets ledamöter.

Tid: Tisdag den 4 april klockan 12.05
Plats: Förstakammarsalen, ingång Riksplan

För mer information

Pressackreditering

Journalister som vill närvara men inte har riksdagens pressackreditering kan kontakta riksdagsinformation, telefon 020-349 000, e-post riksdagsinformation@riksdagen.se

Kontaktperson vid Riksdagsförvaltningen

Lena Eklöf, delegationssekreterare för Nordiska rådets svenska delegation, telefon +46 (0)70 993 4782, e-post lena.eklof@riksdagen.se

Kontaktperson vid Nordiska rådet

Matts Lindqvist, Senior Adviser, telefon +45 29 69 29 05, e-post matlin@norden.org

Maria Skuldt, pressekreterare, 08-786 40 54