Pressmeddelande

Tredje vice talman besöker Göteborg

Publicerat: 5 oktober 2017 klockan 08.45

Tredje vice talman Esabelle Dingizian (MP) besöker Göteborgs kommuns valkrets måndagen den 9 oktober tillsammans med riksdagsledamöter från valkretsen. Besöket görs i samarbete med landshövding Anders Danielsson.

– Vi vill öka kunskapen om framtidsfrågorna i alla valkretsar och det är viktigt att riksdagen är synlig i hela landet. I Göteborg har vi fokus på stadsutveckling för boende, kollektivtrafik och näringsliv samt kultur, säger Esabelle Dingizian.

I besöket deltar riksdagsledamöterna Anna Johansson (S), Gunilla Carlsson (S), Johan Büser (S), Cecilia Magnusson (M), Hans Rothenberg (M), Lars Hjälmered (M), Lisbeth Sundén Andersson (M), Jimmy Ståhl (SD), Yasmine Posio Nilsson (V), Maj Karlsson (V), Robert Hannah (L) och Aron Modig (KD).

Dagen avslutas med en middag dit riksdagsledamöter samt aktuella personer från olika samhällssektorer i valkretsen har bjudits in.

Pressinbjudan till olika programpunkter samt fototillfälle:

08.00 Samling vid M/S Hamnen
Plats: Stenpiren. Båten angör mellan Casinot och inloppet till Stora Hamnkanalen.

08.20-08.45 Information om blandade boendeformer i Frihamnen
Plats: M/S Hamnen
Samtal om visionen för Älvstaden och motverkande av bostadssegregation.

08.45-09.10 Byggemenskapen Älvarum
Plats: M/S Hamnen
Samtal om stadsutveckling och byggnation på Skeppsbron

09.10-10.10 Visning av Göteborgs hamn
Plats: M/S Hamnen

10.10-10.30 Fototillfälle och tid för medias frågor
Plats: Lindholmspiren. Båten angör väster om Västtrafiks angöringsplats.

10.30-10.50 Visning av ElectriCity
Plats: Busshållplatsen Teknikgatan samt vidare transport med elbuss
Visning av och samtal om ElectriCity och utveckling av framtidens kollektivtrafik

11.05-12.00 Presentation av Samjobb
Plats: Byfogdegatan 6C Samtal om integration på arbetsmarknaden

13.30-14.15 Arbetet om kamera och bildkunnighet
Plats: Vasagatan 5, Akademin Valand
Samtal om vikten av medveten och kritisk bildhantering för alla

14.30-15.20 Utveckling av svensk film
Plats Vasagatan 50, Akademin Valand
Samtal om förutsättningar för praktik och pedagogik inom ett vidgat filmområde

15.30-17.00 El Sistemas musikverksamhet
Plats: Betlehemskyrkan, Vasagatan 28
Uppvisning av El Sistemas  musikrörelse för barn och unga

Bakgrund

Tidigare har talmannen genomfört vår- och höstmiddagar i Stockholm. Talman Urban Ahlin har infört att talmannens höstmiddag istället läggs ute i landets alla valkretsar fördelad till olika tillfällen, kopplade till studiebesök om varje områdes framtidsfrågor. Talmansbesöken har ett tydligt ledamotsperspektiv och initiativet kommer från riksdagen. Talmannen eller någon av de vice talmännen tillsammans med landshövdingen i respektive län står som värdar för evenemanget.

För mer information

Anna Ström, talmannens pressekreterare, 072-736 62 65, anna.strom@riksdagen.se