Pressmeddelande

Andre vice talmannen besöker Stockholms län

Publicerat: 19 april 2018 klockan 09.03

Andre vice talman Björn Söder (SD) besöker Stockholms läns valkrets måndagen den 23 april tillsammans med riksdagsledamöter från valkretsen. Besöket görs i samarbete med landshövding Sven-Erik Österberg.

– Riksdagen ska vara synlig i hela landet och vi vill få inblick i varje valkrets olika framtidsfrågor. I Stockholms län ser jag fram emot att diskutera såväl frågor om samhällsskydd som framtida tillväxt, säger Björn Söder.

I besöket deltar riksdagsledamöterna Ingela Nylund Watz (S), Yilmaz Kerimo (S), Serkan Köse (S), Leif Nysmed (S), Alexandra Völker (S), Karin Enström (M), Anti Avsan (M), Erik Andersson (M), Isabella Hökmark (M), Julia Kronlid (SD), Carl Schlyter (MP) och Emma Henriksson (KD).

Under dagen kommer andre vice talmannen och riksdagsledamöterna att genomföra studiebesök med fokus på samhällsskydd, regional tillväxt, innovation och livsmedelsutveckling.

Syftet med besöket är att ledamöterna ska knyta kontakter och orientera sig i frågor som är viktiga för framtiden i regionen. Dagen avslutas med en middag dit riksdagsledamöter samt aktuella personer från olika samhällssektorer i valkretsen har bjudits in.

Program

Media bjuds in att vara med under programpunkterna nedan.
I samband med besöken finns möjlighet för fototillfälle och medias frågor. Media som önskar närvara vid programpunkterna i Stockholm ombeds anmäla sig till Länsstyrelsen.

Inriktning för tillväxt och attraktionskraft i Stockholms län
09.00-09.45
Presentation av den senaste medborgarundersökningen samt Strategisk inriktning för tillväxt och innovationskraft i Stockholm län 2025+
Adress: Länsstyrelsen, Regeringsgatan 66

Länsstyrelsens funktion vid kriser och samhällsstörningar
09.45-10.15
Föredrag och samtal om situationer från mindre störningar till stora katastrofer – om uppdrag och geografiska områdesansvar
Adress: Länsstyrelsen, Regeringsgatan 66

Länsstyrelsens arbete med civilt försvar
10.15-10.45
Samtal om länsstyrelsens arbete med civilt försvar i länet
Adress: Länsstyrelsen, Regeringsgatan 66

Besök på Södertälje Science Park
13.30-14.45
Samtal om näringsliv, satsningar och innovationer
Adress: Kvarnbergagatan 12, Södertälje

Rundvandring Södertälje Science Park
14.45-15.15
Rundvandring och samtal med studenter från KTH
Adress: Kvarnbergagatan 12, Södertälje

Livsmedelsnod Södertälje
15.15-16.30
Om samverkan för att skapa en regional livsmedelsnod i Södertälje
Adress: Kvarnbergagatan 12, Södertälje  

Bakgrund

Tidigare har talmannen genomfört vår- och höstmiddagar i Stockholm. Talman Urban Ahlin har infört att talmannens höstmiddag istället läggs ute i landets alla valkretsar fördelad till olika tillfällen, kopplade till studiebesök om varje områdes framtidsfrågor. Talmansbesöken har ett tydligt ledamotsperspektiv och initiativet kommer från riksdagen. Talmannen eller någon av de vice talmännen tillsammans med landshövdingen i respektive län står som värdar för evenemanget.  

För mer information

Anna Ström, talmannens pressekreterare, 072-736 62 65, anna.strom@riksdagen.se

För anmälan till programpunkter på Länsstyrelsen

Emelie Nyman, presskommunikatör Länsstyrelsen Stockholms län, 076-140 23 62, emelie.nyman@lansstyrelsen.se