Valprövningsnämnden

Om man tycker att en folkomröstning eller ett riksdagsval gått felaktigt till kan man vända sig till Valprövningsnämnden. Här hittar du alla beslut från Valprövningsnämnden sedan 1975.

Har du frågor? Kontaktuppgifter finns under Om Valprövningsnämnden.

Så här överklagar du

Du kan överklaga ett val eller en folkomröstning via brev eller e-post. I överklagandet ska du skriva vad som är fel eller vilka misstag som kan ha begåtts.

Beslut

Valprövningsnämndens beslut publiceras och finns sökbara per år och kategori. Alla beslut är anonymiserade.

Om Valprövningsnämnden

Valprövningsnämnden, VPN, prövar bland annat överklaganden av allmänna val. Om du tycker att ett riksdagsval eller en folkomröstning har gått felaktigt till kan du överklaga det till Valprövningsnämnden. 

Överklaganden

Efter valet 2018 publicerar Valprövningsnämnden information om de överklaganden som inkommit. Publiceringen sker preliminärt vecka 42.