Diariet

Här kan du söka bland ärenden i diariet och begära ut handlingar som registrerats från den 12 september 2017.

Handlingar du vill begära ut:

Laddar handlingar...
Begär ut handlingar ({{ requestedItems.length }})

Sortera

Mål som ställs in varje år i Sverige på grund av misslyckad delgivning

Justitieutskottet

19 januari 2018
Diarienummer: 1013-2017/18

Lägg till Ta bort

Beslut om vikarie som enhetschef vid enheten besök, utbildning och evenemang

Riksdagsförvaltningen

19 januari 2018
Diarienummer: 1012-2017/18

Lägg till Ta bort

Samarbete mellan parlament

Riksdagen

19 januari 2018
Diarienummer: 1011-2017/18

Lägg till Ta bort

Slovensk kandidatur till kommissionärspost för mänskliga rättigheter

Riksdagen

19 januari 2018
Diarienummer: 1010-2017/18

Lägg till Ta bort

Granskningsrapport RiR 2018:02 - Finansiell stabilitet - makrotillsyn på rätt sätt?

Riksdagen

19 januari 2018
Diarienummer: 1004-2017/18

Lägg till Ta bort

Avsägelse från uppdraget som extra ersättare i socialutskottet

Riksdagen

18 januari 2018
Diarienummer: 1003-2017/18

Lägg till Ta bort

Avsägelse från uppdraget som suppleant i försvarsutskottet

Riksdagen

18 januari 2018
Diarienummer: 1002-2017/18

Lägg till Ta bort

Avsägelse från uppdraget som ledamot i försvarsutskottet

Riksdagen

18 januari 2018
Diarienummer: 1001-2017/18

Lägg till Ta bort

Avsägelse från uppdraget som ersättare i utrikesutskottet

Riksdagen

18 januari 2018
Diarienummer: 1000-2017/18

Lägg till Ta bort

Avsägelse från uppdraget som ersättare i konstitutionsutskottet

Riksdagen

18 januari 2018
Diarienummer: 999-2017/18

Lägg till Ta bort