Diariet

Här kan du söka bland ärenden i diariet och begära ut handlingar som registrerats från den 1 januari 2017.

Handlingar du vill begära ut:

Laddar handlingar...
Begär ut handlingar ({{ requestedItems.length }})

Sortera

Missnöjesyttring angående Riksdagens ombudsmän (JO)

19 oktober 2018
Diarienummer: 582-2018/19

Lägg till Ta bort

Registrering av ledamots åtaganden och ekonomiska intressen - mandatperioden 2018-2022

19 oktober 2018
Diarienummer: 580-2018/19

Lägg till Ta bort

Registrering av ledamots åtaganden och ekonomiska intressen - mandatperioden 2018-2022

19 oktober 2018
Diarienummer: 579-2018/19

Lägg till Ta bort

Registrering av ledamots åtaganden och ekonomiska intressen - mandatperioden 2018-2022

19 oktober 2018
Diarienummer: 578-2018/19

Lägg till Ta bort

Registrering av ledamots åtaganden och ekonomiska intressen - mandatperioden 2018-2022

19 oktober 2018
Diarienummer: 577-2018/19

Lägg till Ta bort

Överläggning med regeringen angående inrättandet av Europeiska Solidaritetskårsprogrammet och om upphävande av förordning (EU) nr 375/2014 den 23 oktober 2018

19 oktober 2018
Diarienummer: 575-2018/19

Lägg till Ta bort

Överläggning med regeringen angående inrättandet av programmet Erasmus och om upphävande av förordning (EU) nr 1288/2013 den 23 oktober 2018

19 oktober 2018
Diarienummer: 574-2018/19

Lägg till Ta bort

Registrering av ledamots åtaganden och ekonomiska intressen - mandatperioden 2018-2022

19 oktober 2018
Diarienummer: 573-2018/19

Lägg till Ta bort

Registrering av ledamots åtaganden och ekonomiska intressen - mandatperioden 2018-2022

19 oktober 2018
Diarienummer: 572-2018/19

Lägg till Ta bort

Registrering av ledamots åtaganden och ekonomiska intressen - mandatperioden 2018-2022

19 oktober 2018
Diarienummer: 571-2018/19

Lägg till Ta bort