Diariet

Här kan du söka bland ärenden i diariet och begära ut handlingar som registrerats från den 1 januari 2017.

Handlingar du vill begära ut:

Laddar handlingar...
Begär ut handlingar ({{ requestedItems.length }})

Sortera

Begäran om entledigande från tjänst vid juridiska enheten

Riksdagsförvaltningen

18 mars 2019
Diarienummer: 1910-2018/19

Lägg till Ta bort

Information om Colombias presidents invändningar angående "the Statuatory Bill of the Special Jurisdiction for Peace"

Utrikesutskottet

18 mars 2019
Diarienummer: 1909-2018/19

Lägg till Ta bort

Kondoleansbrev från talmannen med anledning av terrordådet i Nya Zeeland den 15 mars 2019

Riksdagen

18 mars 2019
Diarienummer: 1908-2018/19

Lägg till Ta bort

Synpunkter och frågor om helikoptertrafik och miljö i fjällen

Miljö- och jordbruksutskottet

18 mars 2019
Diarienummer: 1907-2018/19

Lägg till Ta bort

Begäran om företräde hos sketteutskottet

Skatteutskottet

18 mars 2019
Diarienummer: 1906-2018/19

Lägg till Ta bort

Vädjan till politiska partier i EU att uppmärksamma kommissionens rekommendationer för att bidra till att skydda fria och rättvisa val i Europa, och till att omsätta dem i praktiken

Riksdagen

15 mars 2019
Diarienummer: 1905-2018/19

Lägg till Ta bort

Registrering av ledamots åtaganden och ekonomiska intressen - mandatperioden 2018-2022

Riksdagsförvaltningen

15 mars 2019
Diarienummer: 1904-2018/19

Lägg till Ta bort

Begäran om aktuell debatt om hot och våld mot Sveriges lärare och rektorer

Riksdagen

15 mars 2019
Diarienummer: 1903-2018/19

Lägg till Ta bort

Information till utskottet om nytto- och kostnadskalkyler i Trafikverkets åtgärdsplanering

Trafikutskottet

15 mars 2019
Diarienummer: 1902-2018/19

Lägg till Ta bort

Förfrågan om att komma till Trafikutskottet

Trafikutskottet

15 mars 2019
Diarienummer: 1901-2018/19

Lägg till Ta bort