Diariet

Här kan du söka bland ärenden i diariet och begära ut handlingar som registrerats från den 12 september 2017.

Handlingar du vill begära ut:

Laddar handlingar...
Begär ut handlingar ({{ requestedItems.length }})

Sortera

Polisanmälan - förlust av pekdator

Riksdagsförvaltningen

19 juni 2018
Diarienummer: 2268-2017/18

Lägg till Ta bort

Begäran om muntlig förhandling om prövningstillstånd för kännedom

Konstitutionsutskottet

19 juni 2018
Diarienummer: 2267-2017/18

Lägg till Ta bort

Skälen för ärendebeslut

Riksdagsförvaltningen

19 juni 2018
Diarienummer: 2266-2017/18

Lägg till Ta bort

Synpunkter angående miljöförstöring

Miljö- och jordbruksutskottet

19 juni 2018
Diarienummer: 2265-2017/18

Lägg till Ta bort

Inbjudan till föreläsning

Riksdagsförvaltningen

19 juni 2018
Diarienummer: 2264-2017/18

Lägg till Ta bort

Konstitutionsutskottets granskning hösten 2018

Konstitutionsutskottet

18 juni 2018
Diarienummer: 2263-2017/18

Lägg till Ta bort

Överläggning med finansutskottet den 19 juni 2018 om EU:s fleråriga budgetram 2021-2027

Finansutskottet

18 juni 2018
Diarienummer: 2262-2017/18

Lägg till Ta bort

Förfrågan om besök av delegation från Vietnam i juni 2018

Riksdagen

18 juni 2018
Diarienummer: 2261-2017/18

Lägg till Ta bort

Överläggning med regeringen om Kommissionens förslag till EU:s årsbudget för 2019

Finansutskottet

18 juni 2018
Diarienummer: 2260-2017/18

Lägg till Ta bort

Regeringens subsidiaritetsbedömning av COM(2018) 366

Kulturutskottet

18 juni 2018
Diarienummer: 2259-2017/18

Lägg till Ta bort