Socialutskottet

En läkare undersöker halsen på ett barn
Foto: Adam Gault / Science Photo Libra

Hur ska vården vara organiserad? Vad har du för rättigheter som patient? Vilka regler ska gälla för handel med läkemedel? Frågor om hälso- och sjukvård ligger på socialutskottets bord. Omsorg för barn, ungdomar, personer med funktionsnedsättning och äldre är också områden som socialutskottet behandlar.

Dokument

Betänkanden och utlåtanden, förslag som utskottet behandlat, yttranden, föredragningslistor, protokoll och verksamhetsberättelser.

Utskottets resor

Utskotten gör resor för att hålla sig uppdaterade om samhällsutvecklingen och studera hur andra länder löst ett visst problem.

Uppföljningsarbetet

Utskotten följer upp och utvärderar riksdagens beslut. Tanken är att det utskott som förberett ett beslut ska utvärdera resultatet.

Forskningsfrågor

Det är viktigt att ledamöterna får väl underbyggda beslutsunderlag. Därför arbetar utskotten med forsknings- och framtidsfrågor.