Regeringsbildning pågår

Stefan Löfven (S) har valts till ny statsminister. Den 18 januari röstade riksdagen ja till talmannens förslag i kammaren. På måndag den 21 januari sker regeringsförklaring och skifteskonselj.

Mandatperioden 2014–2018 i film

Flyktingkrisen, amorteringskrav och frågor om personlig assistans. Det är några av de frågor som har debatterats i riksdagen under mandatperioden. Tusentals beslut har fattats och riksdagen har också arbetat intensivt med EU-frågor.