Den 9 september var det val till riksdagen.

På väg mot en ny riksdag

Nu är det klart hur riksdagens 349 platser, mandat, ska fördelas mellan de åtta partierna. Av de ledamöter som har valts in i riksdagen är 54 procent män och 46 procent kvinnor. Den yngsta ledamoten är 22 år och den äldsta 85 år.

Mandatperioden 2014–2018 i film

Flyktingkrisen, amorteringskrav och frågor om personlig assistans. Det är några av de frågor som har debatterats i riksdagen under mandatperioden. Tusentals beslut har fattats och riksdagen har också arbetat intensivt med EU-frågor.

Valkalender

 • Sista dag för partier att anmäla vilka personer som kandiderar.

  Anmäla kandidater, Valmyndighetens webbplats

 • Riksdagen anordnar en fortbildningsdag med valtema för lärare.

  Fortbildningsdag för lärare

 • Riksdagen anordnar kurs i riksdagskunskap för lärare.

  Kurser för lärare

 • Riksdagen anordnar kurs i riksdagskunskap för lärare.

  Kurser för lärare

 • Från och med i dag har du som bor eller befinner dig utomlands möjlighet att brevrösta.

  Rösta i utlandet, Valmyndighetens webbplats

 • I dag är sista dagen för partier att anmäla att de ska delta i valet.

 • I dag, 30 dagar innan valet, bestäms vilka som har rätt att rösta. Det bestäms utifrån vilka uppgifter om folkbokföring som finns om dig i Skatteverkets register.

 • Du som bor eller befinner dig utomlands har möjlighet att rösta på svenska ambassader och konsulat från och med i dag.

  Rösta i utlandet, Valmyndighetens webbplats

 • Från och med i dag har du möjlighet att förtidsrösta. Du kan förtidsrösta i valfri röstningslokal över hela landet.

  Rösta i förtid, Valmyndighetens webbplats

 • Sista dag för personer som kandiderar till riksdagen att samtycka till sin kandidatur.

 • Val till riksdag, kommun och landsting. Röstningen avslutas kl. 20, efter det börjar rösträkningen. Resultaten från valnatten är preliminära.

  Valmyndighetens webbplats

 • Upprop i riksdagen, val av talman och varje parti anmäler gruppledare.

  Allmänna motionstiden börjar.

 • Riksmötets öppnande. Det innebär att riksdagens arbetsår börjar.

 • Riksdagen väljer ledamöter till alla utskott och EU-nämnden.

 • Riksdagen väljer ledamöter till sex olika riksdagsorgan: Krigsdelegationen, Riksbanksfullmäktige, Riksrevisionens parlamentariska råd, Riksdagens överklagandenämnd, OSSE-delegationen och Nordiska rådets svenska delegation.

   

 • Riksdagen väljer ledamöter till två olika riksdagsorgan: Styrelsen för Stiftelsen Riksbankens jubileumsfond och Europarådets svenska delegation.