Webb-tv

Tidigare sändningar

Tidigare sändningar

Öppen utfrågning 12 april 2018 Trafikutskottet håller öppen utfrågning
Debatt om förslag 2017/18:SkU11 22 mars 2018 Mervärdesskatt
Debatt om förslag 2017/18:SkU10 22 mars 2018 Punktskatter
Beslut 2017/18:NU11 22 mars 2018 Beslut
Beslut 2017/18:FöU8 22 mars 2018 Beslut
Beslut 2017/18:UU19 22 mars 2018 Beslut
Frågestund 22 mars 2018 Frågestund
Debatt om förslag 2017/18:TU10 22 mars 2018 Luftfart
Debatt om förslag 2017/18:NU11 22 mars 2018 Handelspolitik
Debatt om förslag 2017/18:FöU8 21 mars 2018 Vissa frågor om Försvarsmaktens personal