Webb-tv

Tidigare sändningar

Tidigare sändningar

Interpellationsdebatt 2017/18:223 av Margareta Larsson (-) 19 januari 2018 Patientsäkerhet kring psykofarmaka och självmord
Interpellationsdebatt 2017/18:132 av Lotta Olsson (M) 19 januari 2018 Specialistsjuksköterskor
Interpellationsdebatt 2017/18:277 av Ali Esbati (V) 19 januari 2018 Samhalls utveckling
Interpellationsdebatt 2017/18:313 av Lotta Johnsson Fornarve (V) 19 januari 2018 Sveriges indirekta stöd till kärnvapenproduktion
Interpellationsdebatt 2017/18:305 av Sofia Damm (KD) 19 januari 2018 Sveriges strukturerade politiska dialog med Iran
Interpellationsdebatt 2017/18:307 av Markus Wiechel (SD) 19 januari 2018 Stödet till diktaturens Iran
Interpellationsdebatt 2017/18:71 av Tomas Tobé (M) 19 januari 2018 Nationellt tiggeriförbud
Interpellationsdebatt 2017/18:68 av Tomas Tobé (M) 19 januari 2018 En gängbestämmelse
Interpellationsdebatt 2017/18:67 av Tomas Tobé (M) 19 januari 2018 Riktad satsning för polislöner
Interpellationsdebatt 2017/18:46 av Edward Riedl (M) 19 januari 2018 Förbud mot utförsel av stöldgods
Interpellationsdebatt 2017/18:166 av Ellen Juntti (M) 19 januari 2018 Åtgärder mot utländska stöldligor
Interpellationsdebatt 2017/18:45 av Edward Riedl (M) 19 januari 2018 Skydd för kritisk infrastruktur