Webb-tv

Tidigare sändningar

Tidigare sändningar

Debatt om förslag 2017/18:SoU4 18 oktober 2017 Riksrevisionens slutrapport om statens styrning på vårdområdet
Debatt om förslag 2017/18:SoU2 27 september 2017 Vissa frågor om läkemedelsregistret
Debatt om förslag 2017/18:FiU8 27 september 2017 Utvecklingen inom den kommunala sektorn
Debatt om förslag 2017/18:KU2 21 september 2017 En modern och rättssäker förvaltning - ny förvaltningslag
Debatt om förslag 2016/17:FiU34 21 juni 2017 Årsredovisning för staten 2016
Debatt om förslag 2016/17:FiU20 21 juni 2017 Riktlinjer för den ekonomiska politiken
Debatt om förslag 2016/17:SoU13 20 juni 2017 Samverkan om vård, stöd och behandling mot spelmissbruk