Webb-tv

Tidigare sändningar

Tidigare sändningar

Debatt om förslag 2017/18:KU5 17 januari 2018 Uppföljning av riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen
Debatt om förslag 2017/18:KU12 17 januari 2018 Skadestånd och Europakonventionen
Debatt om förslag 2017/18:KU18 17 januari 2018 Snabbare omval
Debatt om förslag 2017/18:UFöU2 15 december 2017 Fortsatt svenskt deltagande i den militära utbildningsinsatsen i Irak
Debatt om förslag 2017/18:FiU5 15 december 2017 Utgiftsområde 27 Avgiften till Europeiska unionen
Debatt om förslag 2017/18:FiU2 15 december 2017 Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning
Debatt om förslag 2017/18:JuU19 14 december 2017 Polisens kameraövervakning
Debatt om förslag 2017/18:UbU1 14 december 2017 Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning