Webb-tv

Tidigare sändningar

Tidigare sändningar

Debatt om förslag 2016/17:TU12 19 april 2017 Fossiloberoende transporter
Debatt om förslag 2016/17:TU13 19 april 2017 Yrkestrafik och taxi
Debatt om förslag 2016/17:SoU8 19 april 2017 Stöd till personer med funktionsnedsättning
Debatt med anledning av vårpropositionen 18 april 2017 Debatt om vårpropositionen
Debatt med anledning av vårpropositionen 18 april 2017 Debatt om vårpropositionen - teckenspråk
Interpellationsdebatt 2016/17:326 av Erik Ottoson (M) 7 april 2017 Lagstiftningen runt drönare
Interpellationsdebatt 2016/17:303 av Stig Henriksson (V) 7 april 2017 Sverige och USA:s drönarkrig
Debatt om förslag 2016/17:SkU26 6 april 2017 Skatteförfarande och folkbokföring
Beslut 2016/17:SkU23 6 april 2017 Beslut
Beslut 2016/17:MjU12 6 april 2017 Beslut