Webb-tv

Tidigare sändningar

Tidigare sändningar

Debatt om förslag 2016/17:AU14 20 juni 2017 Åtgärder mot diskriminering
Debatt om förslag 2016/17:UbU23 19 juni 2017 En stadieindelad timplan i grundskolan och närliggande frågor
Debatt om förslag 2016/17:MJU23 19 juni 2017 En livsmedelsstrategi för Sverige
Debatt om förslag 2016/17:KU30 19 juni 2017 Ny kommunallag
Debatt om förslag 2016/17:KU24 19 juni 2017 Kommittéberättelse - kommittéernas verksamhet under 2016
Debatt om förslag 2016/17:KU20 19 juni 2017 Granskningsbetänkande
Interpellationsdebatt 2016/17:556 av Allan Widman (L) 16 juni 2017 Företrädare för kommande pliktpersonal
Interpellationsdebatt 2016/17:555 av Allan Widman (L) 16 juni 2017 Soldaters ekonomiska situation
Interpellationsdebatt 2016/17:473 av Mikael Oscarsson (KD) 16 juni 2017 Åtgärder mot utländska stöldligor
Interpellationsdebatt 2016/17:557 av Ulla Andersson (V) 16 juni 2017 Fikru Maru
Interpellationsdebatt 2016/17:554 av Désirée Pethrus (KD) 16 juni 2017 Fikru Maru