Webb-tv

Tidigare sändningar

Tidigare sändningar

Öppet seminarium 11 maj 2017 Seminarium om statens idrottspolitiska mål
Beslut 2016/17:SkU27 10 maj 2017 Beslut
Beslut 2016/17:SkU21 10 maj 2017 Beslut
Beslut 2016/17:SoU10 10 maj 2017 Beslut
Beslut 2016/17:NU17 10 maj 2017 Beslut
Beslut 2016/17:NU16 10 maj 2017 Beslut
Beslut 2016/17:SoU7 10 maj 2017 Beslut
Beslut 2016/17:UbU19 10 maj 2017 Beslut
Beslut 2016/17:UbU18 10 maj 2017 Beslut
Beslut 2016/17:UbU17 10 maj 2017 Beslut
Debatt om förslag 2016/17:SkU21 10 maj 2017 Uppgifter på individnivå i arbetsgivardeklarationen