Webb-tv

Tidigare sändningar

Tidigare sändningar

Öppen utfrågning 17 april 2018 KU-utfrågning om granskningsärende
Öppen utfrågning 17 april 2018 Öppen utfrågning om cybersäkerhet
Debatt med anledning av vårpropositionen 16 april 2018 Debatt med anledning av vårpropositionens avlämnande
Debatt med anledning av vårpropositionen 16 april 2018 Debatt med anledning av vårpropositionens avlämnande - teckenspråkstolkad
Interpellationsdebatt 2017/18:464 av Mattias Bäckström Johansson (SD) 13 april 2018 Skatteplanering kopplad till energibeskattning
Interpellationsdebatt 2017/18:444 av Momodou Jallow (V) 13 april 2018 Skatteflykt och EU:s så kallade svarta lista
Interpellationsdebatt 2017/18:423 av Anette Åkesson (M) 13 april 2018 Konsekvenser av förändringen av ROT-avdragen
Interpellationsdebatt 2017/18:399 av Sten Bergheden (M) 13 april 2018 En lastbilsskatt
Debatt om förslag 2017/18:UbU21 12 april 2018 Samisk utbildning
Debatt om förslag 2017/18:UbU18 12 april 2018 Övergripande skolfrågor
Beslut 2017/18:UU11 12 april 2018 Beslut