Webb-tv

Tidigare sändningar

Tidigare sändningar

Beslut 2017/18:UbU6 15 november 2017 Beslut
Beslut 2017/18:SfU7 15 november 2017 Beslut
Beslut 2017/18:KU3 15 november 2017 Beslut
Beslut 2017/18:KU13 15 november 2017 Beslut
Debatt om förslag 2017/18:SfU6 15 november 2017 Nytt särskilt bidrag inom bostadsbidraget för barn som bor växelvis
Debatt om förslag 2017/18:FiU18 15 november 2017 Diskussionsunderlag om en fördjupad ekonomisk och monetär union
Debatt om förslag 2017/18:FiU17 15 november 2017 Diskussionsunderlag om framtiden för EU:s finanser
Debatt om förslag 2017/18:FiU16 15 november 2017 Bättre förutsättningar för fondsparande och hållbara val
Debatt om förslag 2017/18:UbU5 15 november 2017 Nationella prov - rättvisa, likvärdiga och digitala
Öppet sammanträde 15 november 2017 Öppet sammanträde i EU-nämnden med statsministern
Debatt om förslag 2017/18:UbU7 15 november 2017 Skolstart vid sex års ålder
Debatt om förslag 2017/18:UbU6 15 november 2017 Politisk information i skolan