Webb-tv

Tidigare sändningar

Tidigare sändningar

Debatt om förslag 2016/17:SoU10 10 maj 2017 Hälso- och sjukvårdsfrågor
Debatt om förslag 2016/17:NU17 10 maj 2017 Mineralpolitik
Debatt om förslag 2016/17:NU16 10 maj 2017 Regional tillväxtpolitik
Interpellationsdebatt 2016/17:470 av Jonas Jacobsson Gjörtler (M) 9 maj 2017 Export av vår miljöpåverkan
Interpellationsdebatt 2016/17:462 av Johan Hultberg (M) 9 maj 2017 Efterlevnaden av svaveldirektivet
Interpellationsdebatt 2016/17:414 av Ewa Thalén Finné (M) 9 maj 2017 Byggande på jordbruksmark
Interpellationsdebatt 2016/17:488 av Cecilie Tenfjord-Toftby (M) 9 maj 2017 Höjd skatt på fjärrvärme
Interpellationsdebatt 2016/17:487 av Cecilie Tenfjord-Toftby (M) 9 maj 2017 Kemikalieskatten
Interpellationsdebatt 2016/17:486 av Cecilie Tenfjord-Toftby (M) 9 maj 2017 Besked om kilometerskatten
Interpellationsdebatt 2016/17:478 av Jeff Ahl (SD) 9 maj 2017 Uppräkning av skatt på bränslen
Interpellationsdebatt 2016/17:452 av Lotta Finstorp (M) 9 maj 2017 Trygghet för våldsutsatta personer
Interpellationsdebatt 2016/17:477 av Gunilla Nordgren (M) 9 maj 2017 Framtiden för svensk biogas