Webb-tv

Tidigare sändningar

Tidigare sändningar

Interpellationsdebatt 2016/17:396 av Sten Bergheden (M) 4 april 2017 Länsstyrelsernas viltförvaltningsdelegationer
Interpellationsdebatt 2016/17:399 av Åsa Coenraads (M) 4 april 2017 Viltförvaltningsdelegationerna
Interpellationsdebatt 2016/17:391 av Sten Bergheden (M) 4 april 2017 Tillståndsprocessen för småskalig vattenkraft
Interpellationsdebatt 2016/17:387 av Christian Holm Barenfeld (M) 4 april 2017 Den småskaliga vattenkraften
Interpellationsdebatt 2016/17:381 av Lotta Finstorp (M) 4 april 2017 Valuta för pengarna
Interpellationsdebatt 2016/17:380 av Lotta Finstorp (M) 4 april 2017 Statlig service på landsbygden
Interpellationsdebatt 2016/17:377 av Cecilie Tenfjord-Toftby (M) 4 april 2017 Svenska medborgare som jobbar i Norge
Interpellationsdebatt 2016/17:375 av Christian Holm Barenfeld (M) 4 april 2017 Missvisande statistik
Interpellationsdebatt 2016/17:384 av Lotta Finstorp (M) 4 april 2017 Sjukfrånvaron i offentlig respektive privat välfärdsverksamhet
Interpellationsdebatt 2016/17:386 av Pål Jonson (M) 4 april 2017 Bristande koordinering mellan svenska och norska trafikmyndigheter
Interpellationsdebatt 2016/17:383 av Staffan Danielsson (C) 4 april 2017 Körkortsregler för de med mindre brister i sitt synfält
Interpellationsdebatt 2016/17:385 av Pål Jonson (M) 4 april 2017 Multikriminella ligor i västra Sverige