Webb-tv

Tidigare sändningar

Tidigare sändningar

Interpellationsdebatt 2016/17:559 av Jenny Petersson (M) 27 juni 2017 Riksdagens tillkännagivande om generell tillståndsplikt
Interpellationsdebatt 2016/17:570 av Jesper Skalberg Karlsson (M) 27 juni 2017 Gotländsk elförbindelse
Interpellationsdebatt 2016/17:561 av Erik Andersson (M) 27 juni 2017 Ett ökat antal arbetslösa
Interpellationsdebatt 2016/17:560 av Christian Holm Barenfeld (M) 27 juni 2017 Införande av ett alterneringsår
Interpellationsdebatt 2016/17:571 av Jesper Skalberg Karlsson (M) 26 juni 2017 Ökat antal EU-migranter
Interpellationsdebatt 2016/17:563 av Mikael Oscarsson (KD) 26 juni 2017 Den it-attack som drabbat världen
Interpellationsdebatt 2016/17:552 av Roger Haddad (L) 26 juni 2017 Fortsatt sjunkande antal poliser i Sverige
Interpellationsdebatt 2016/17:514 av Lotta Johnsson Fornarve (V) 26 juni 2017 Sveriges agerande i säkerhetsrådet i Västsaharafrågan
Interpellationsdebatt 2016/17:575 av Jesper Skalberg Karlsson (M) 26 juni 2017 Den högre utbildningens lönsamhet
Avtackning 21 juni 2017 Avtackning
Beslut 2016/17:FiU35 21 juni 2017 Beslut
Beslut 2016/17:FiU21 21 juni 2017 Beslut