Webb-tv

Tidigare sändningar

Tidigare sändningar

Beslut 2018/19:TU3 12 december 2018 Beslut
Beslut 2018/19:FiU1 12 december 2018 Beslut
Beslut 2018/19:SoU3 12 december 2018 Beslut
Öppet samråd 12 december 2018 Öppet samråd i EU-nämnden
Debatt om förslag 2018/19:TU3 12 december 2018 Kommissionens EU-strategi för automatiserad och uppkopplad rörlighet
Debatt om förslag 2018/19:FiU11 12 december 2018 Höständringsbudget för 2018
Debatt om förslag 2018/19:FiU1 12 december 2018 Statens budget 2019 Rambeslutet
Övrigt kammaren 12 december 2018 Bordläggning av förslag till statsminister
Presskonferens 12 december 2018 Pressträff med talman Andreas Norlén
Debatt om förslag 2018/19:SoU3 11 december 2018 Ny lag om tobak och liknande produkter
Beslut 2018/19:UU4 5 december 2018 Beslut
Beslut 2018/19:UFöU2 5 december 2018 Beslut