Webb-tv

Tidigare sändningar

Tidigare sändningar

Debatt om förslag 2017/18:KU3 15 november 2017 Några frågor om offentlighet och sekretess
Debatt om förslag 2017/18:KU13 15 november 2017 Ett starkt straffrättsligt skydd för den personliga integriteten
Interpellationsdebatt 2017/18:59 av Jessica Rosencrantz (M) 14 november 2017 Tågförseningar och bristande järnvägsunderhåll
Interpellationsdebatt 2017/18:57 av Tobias Billström (M) 14 november 2017 Ett långsiktigt och hållbart asylsystem
Interpellationsdebatt 2017/18:50 av Jan Ericson (M) 14 november 2017 Kommunernas hantering av extra statsbidrag för ensamkommande
Interpellationsdebatt 2017/18:83 av Lars Beckman (M) 14 november 2017 Antalet vargar i Sverige
Interpellationsdebatt 2017/18:61 av Tobias Billström (M) 14 november 2017 Ineffektiva klimatsatsningar
Interpellationsdebatt 2017/18:48 av Sten Bergheden (M) 14 november 2017 Övergivna fordon
Interpellationsdebatt 2017/18:56 av Tobias Billström (M) 14 november 2017 Tioårig grundskola
Interpellationsdebatt 2017/18:70 av Lars Beckman (M) 14 november 2017 Konsumentskydd vid skönhetsbehandlingar
Interpellationsdebatt 2017/18:69 av Jenny Petersson (M) 14 november 2017 Växande vårdköer