Webb-tv

Tidigare sändningar

Tidigare sändningar

Beslut 2018/19:UFöU1 5 december 2018 Beslut
Debatt om förslag 2018/19:UU4 5 december 2018 Kommissionens arbetsprogram 2019
Debatt om förslag 2018/19:UFöU2 5 december 2018 Fortsatt svenskt deltagande i den militära utbildningsinsatsen i Irak
Beslut 2018/19:SfU12 28 november 2018 Beslut
Beslut 2018/19:SfU10 28 november 2018 Beslut
Beslut 2018/19:FöU2 28 november 2018 Beslut
Beslut 2018/19:FiU14 28 november 2018 Beslut
Beslut 2018/19:SoU6 28 november 2018 Beslut
Beslut 2018/19:SoU5 28 november 2018 Beslut
Debatt om förslag 2018/19:SfU10 28 november 2018 Moderna och rättssäkra regler för att hålla utlänningar i förvar