Webb-tv

Tidigare sändningar

Tidigare sändningar

Debatt om förslag 2016/17:MJU8 15 mars 2017 Biologisk mångfald
Debatt om förslag 2016/17:UU4 15 mars 2017 Kommissionens arbetsprogram 2017
Debatt om förslag 2016/17:AU7 15 mars 2017 Arbetsrätt
Interpellationsdebatt 2016/17:339 av Isabella Hökmark (M) 14 mars 2017 Extra medel till kulturskolorna
Interpellationsdebatt 2016/17:316 av Edward Riedl (M) 14 mars 2017 Centralisering av journalister
Interpellationsdebatt 2016/17:318 av Edward Riedl (M) 14 mars 2017 Public service och onlinetjänster
Interpellationsdebatt 2016/17:317 av Edward Riedl (M) 14 mars 2017 SVT:s närvaro på Facebook
Interpellationsdebatt 2016/17:315 av Edward Riedl (M) 14 mars 2017 SVT:s sändningstillstånd
Interpellationsdebatt 2016/17:314 av Edward Riedl (M) 14 mars 2017 SVT:s användning av licenspengar
Interpellationsdebatt 2016/17:313 av Edward Riedl (M) 14 mars 2017 Reglerna för SVT
Interpellationsdebatt 2016/17:328 av Maria Stockhaus (M) 14 mars 2017 Digital strategi för svensk skola