Webb-tv

Tidigare sändningar

Tidigare sändningar

Interpellationsdebatt 2016/17:263 av Erik Andersson (M) 14 mars 2017 Flickors jämställdhet
Interpellationsdebatt 2016/17:325 av Erik Andersson (M) 14 mars 2017 Den misstänkta brottsligheten vid Statens fastighetsverk
Interpellationsdebatt 2016/17:345 av Fredrik Christensson (C) 14 mars 2017 Utbildningars jämförbarhet
Interpellationsdebatt 2016/17:344 av Fredrik Christensson (C) 14 mars 2017 Internationella studenter
Interpellationsdebatt 2016/17:332 av Maria Stockhaus (M) 14 mars 2017 Åtgärder för att få fram fler lärare
Interpellationsdebatt 2016/17:336 av Lotta Finstorp (M) 14 mars 2017 RUT-avdraget
Information från regeringen 14 mars 2017 Återrapportering från Europeiska rådets möte
Öppen utfrågning 14 mars 2017 Öppen utfrågning om penningpolitiken
Interpellationsdebatt 2016/17:282 av Michael Svensson (M) 3 mars 2017 Höjd kompetens i Sveriges skolor
Interpellationsdebatt 2016/17:322 av Maria Stockhaus (M) 3 mars 2017 Inhemska adoptioner
Interpellationsdebatt 2016/17:229 av Maria Stockhaus (M) 3 mars 2017 Utvärdering av sjöfyllerilagen