Webb-tv

Tidigare sändningar

Tidigare sändningar

Debatt om förslag 2018/19:FiU14 28 november 2018 Ändrade regler för Första-Fjärde AP-fonderna
Information från regeringen 28 november 2018 Återrapportering från Europeiska rådets möte
Öppet samråd 23 november 2018 Öppet sammanträde i EU-nämnden
Presskonferens 23 november 2018 Pressträff med talman Andreas Norlén
Debatt om förslag 2018/19:SoU6 22 november 2018 Framtidens äldreomsorg - en nationell kvalitetsplan
Debatt om förslag 2018/19:SoU5 22 november 2018 Bastjänstgöring för läkare
Öppet sammanträde 22 november 2018 Öppet sammanträde i KU om JO:s verksamhet
Beslut 2018/19:SfU11 21 november 2018 Beslut
Beslut 2018/19:UbU4 21 november 2018 Beslut
Beslut 2018/19:UbU3 21 november 2018 Beslut
Beslut 2018/19:KrU5 21 november 2018 Beslut