Webb-tv

Tidigare sändningar

Tidigare sändningar

Interpellationsdebatt 2005/06:432 av Larsson, Maria (kd) 12 juni 2006 Valfrihet inom barnomsorgen
Interpellationsdebatt 2005/06:414 av Lindström, Torsten (kd) 12 juni 2006 Studiemedlets storlek och studenters ekonomiska situation
Interpellationsdebatt 2005/06:403 av Darvik, Axel (fp) 12 juni 2006 Regeringens ungdomspolitik
Interpellationsdebatt 2005/06:434 av Lindblad, Lars (m) 12 juni 2006 Flygskattens effekter på sysselsättningen i Skåne
Interpellationsdebatt 2005/06:468 av Hamilton, Carl B (fp) 12 juni 2006 McKinseyrapportens rekommendationer
Interpellationsdebatt 2005/06:467 av Hamilton, Carl B (fp) 12 juni 2006 Börsfrossa, dollarfall och stigande räntor: Nya förutsättningar för den ekonomiska politiken
Interpellationsdebatt 2005/06:452 av Hammarbergh, Krister (m) 12 juni 2006 Beskattning av pensioner i Sverige och Finland
Interpellationsdebatt 2005/06:437 av Hammarbergh, Krister (m) 12 juni 2006 Golf som friskvårdsförmån
Interpellationsdebatt 2005/06:479 av Pilsäter, Karin (fp) 12 juni 2006 Sjuklöneansvaret och sysselsättningen
Interpellationsdebatt 2005/06:438 av Brodén, Anita (fp) 12 juni 2006 Arbetsskador av kvicksilver
Interpellationsdebatt 2005/06:422 av Winbäck, Christer (fp) 12 juni 2006 Vuxenmobbning
Interpellationsdebatt 2005/06:405 av Pilsäter, Karin (fp) 12 juni 2006 Unga människors etablering på arbetsmarknaden