Webb-tv

Tidigare sändningar

Tidigare sändningar

Interpellationsdebatt 2016/17:451 av Jörgen Warborn (M) 21 april 2017 SAS flytt av verksamhet utomlands
Interpellationsdebatt 2016/17:419 av Sofia Fölster (M) 21 april 2017 Regelkrångel för företag
Interpellationsdebatt 2016/17:421 av Jessika Roswall (M) 21 april 2017 Regeringens konsumentpolitiska inriktning
Interpellationsdebatt 2016/17:416 av Jessica Rosencrantz (M) 21 april 2017 Självkörande bilar
Interpellationsdebatt 2016/17:435 av Roger Haddad (L) 21 april 2017 Polisavhopp och rekrytering
Interpellationsdebatt 2016/17:407 av Jeff Ahl (SD) 21 april 2017 Åtgärder mot subversiv kriminell verksamhet
Interpellationsdebatt 2016/17:431 av Elisabeth Svantesson (M) 21 april 2017 Jämställdhet i förorten
Beslut 2016/17:JuU21 20 april 2017 Beslut
Beslut 2016/17:JuU18 20 april 2017 Beslut
Beslut 2016/17:MjU15 20 april 2017 Beslut
Debatt om förslag 2016/17:FöU7 20 april 2017 Samhällets krisberedskap