Webb-tv

Tidigare sändningar

Tidigare sändningar

Öppet hus 25 mars 2017 Öppet hus i riksdagen
Interpellationsdebatt 2016/17:371 av Larry Söder (KD) 24 mars 2017 Företrädaransvaret
Interpellationsdebatt 2016/17:357 av Anette Åkesson (M) 24 mars 2017 Begränsning av vinster och höga kommunala skatter
Beslut 2016/17:NU11 23 mars 2017 Beslut
Beslut 2016/17:NU12 23 mars 2017 Beslut
Frågestund 23 mars 2017 Frågestund
Debatt om förslag 2016/17:NU12 23 mars 2017 Näringspolitik